Thursday, March 29, 2012

വഴി

സ്വര്‍ഗ്ഗവും നരകവും
വയല്‍ വരമ്പിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള
രണ്ടു രാജ്യങ്ങളാണ്.

എങ്കിലും,
സ്വര്‍ഗ്ഗ നരകങ്ങളിലെത്താന്‍
കുറുക്കു വഴികളില്ല.

നരകത്തിന്റെ നടുമുള്ളിലൂടെയാണ്
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി.
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ രാജപാതയിലൂടെയാണ്
നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി.


ഓരോ ചിന്തകള്‍ :)