Sunday, September 27, 2009

വെള്ളഴുത്തിന്റെ സ്വയംഭോഗം !!!

(കുട്ടികളും,സ്ത്രീകളും ചിത്രകാരന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് രക്ഷിതാവിന്റെ ഉപദേശ/പരിഭാഷകളില്ലാതെ വായിക്കാന്‍ മുതിരരുതെന്ന് വാത്സല്യപൂര്‍വ്വം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.മനസ്സില്‍ ഭയം കൂടുകൂട്ടിയാല്‍ ക്രിയാത്മകത കരിഞ്ഞുപോകുമെന്നതിനാലാണ് ഈ അഭ്യര്‍ത്ഥന:)
“ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാസനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകള്‍ തന്നെ എഴുത്തിന്റെ ഭാഗമാവുക എന്നത് സര്‍ഗാത്മകസാഹിതിയുടെ നാള്‍വഴിചരിത്രത്തില്‍ ആരും കൊടിനാട്ടാത്ത കന്യാവനങ്ങളല്ല. എന്നാല്‍ ജൈവികമായ ചോദനകളുടെ സ്വച്ഛന്ദമായ വിഹാരമേഖലകളുടെ അതിരുകളും കടന്നെത്തിയ പരിണതി എന്ന നിലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊത്തുന്ന മാനസിക കാലം നിര്‍മ്മിച്ചെടുത്ത കല്പനാകാകളികളായി പുതിയ കഥകളിലെ വര്‍ണ്ണശബളമായ രൂപകങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നതില്‍ ചില കൌതുകങ്ങളുണ്ട്. പ്രണയത്തിന്റെ സാഫല്യത്തില്‍ കൈവരുന്ന മുക്തി ഒരു പാഴ്വാക്കാണെന്ന് ഇന്ന് ആര്‍ക്കാണറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്, കാല്‍പ്പനികമായ തരളതയോടെ പിന്നെയും പിന്നെയും ആവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണെങ്കിലും? എന്നല്ല, ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് മാനുഷികമായ ഏതു ബന്ധത്തിന്റെയും സഫലത പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതമാണ്. എങ്കിലും അഴിച്ചുവിട്ട വാസനകള്‍ക്കു പിന്നാലെ അലയാതിരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നിടത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കല്‍പ്പനകളെ അഴിച്ചെടുത്ത്, തങ്ങളെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന കണ്ണുകളിലെ പ്രതിബിംബങ്ങളില്‍ നോക്കി, പുതിയ രൂപങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയാണ് ബി മുരളി ‘കാമുകി’ എന്ന സമാഹാരത്തില്‍.”
(ബ്ലോഗര്‍ വെള്ളെഴുത്തിന്റെ ഇഴയുന്ന പ്രതിമകള്‍ എന്ന പോസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഉദ്ദരിക്കുന്നത്.)

സ്വയംഭോഗം കുറ്റകരമൊന്നുമല്ല. വെള്ളെഴുത്തിന് സാഹിത്യസ്വയംഭോഗം നടത്താന്‍ അവകാശമുണ്ടെന്നതും നേരാണ്.ആ അവകാശത്തെ ചിത്രകാരനും മാനിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, സ്വയംഭോഗത്തേയും, വ്യഭിചാരത്തേയും, സത്യസന്ധമായി വ്യവഹരിക്കാനുള്ള,ആചരിക്കാനുള്ള സദാചാരബോധം എഴുത്തുകാരന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായി ചിത്രകാരന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു.ഭൂതകാലത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യ ശെഖരത്തിലെ പദസംബത്തും,കാക്കത്തൊള്ളായിരം എഴുത്തുകാരുടെ ജീവ ചരിത്ര ജ്ഞാനവും,അവരെ സേവിച്ചതിനോ,വായിച്ചതിനോ ലഭിക്കുന്ന പരിചയ സര്‍ട്ടീഫിക്കറ്റുകളും ബ്ലോഗിനു പുറത്ത് നിരൂപകന്‍ ചമയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാകാം. എന്നാല്‍, ബൂലൊകത്ത് അത്തരം യോഗ്യതകള്‍ പരിഹാസ്യമായ പൊട്ടന്‍ കളിയായി വിലയിരുത്തപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ പ്രിന്റു മീഡിയയുടെ ചട്ടംബികളായ പത്രാധിപര്‍ കാവല്‍ ന്‍ല്‍ക്കുന്നില്ലെന്ന് ഓര്‍ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

പ്രിന്റു മീഡിയകളുടെ മന്ദബുദ്ധികളായ പത്രാധിപന്മാരെ അതിശയിപ്പിക്കാന്‍ ശ്വാസംപിടിച്ച് ആറ്റിക്കുറുക്കി രചിച്ചെടുക്കുന്ന പാണ്ഡിത്യ കസര്‍ത്തുകള്‍ സ്വയംഭോഗത്തിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്ന ശുക്ലാശേഖരമല്ലെന്ന് മനസാക്ഷിക്കുത്തില്ലാതെ പറയാന്‍ വെള്ളെഴുത്തിനെപ്പോലുള്ള
പുസ്തക നിരൂപകര്‍ക്കു കഴിയുമോ ? നിങ്ങളുടെ സാഹിത്യം എന്നത് ആത്മസുഖത്തിനും, പത്രമുതലാളിയുടെ കീശസുഖത്തിനും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന കഞ്ചാവുബീഡികളാണെന്ന് സത്യസന്ധമായി പറയാനുള്ള തുറന്ന മനസ്സെങ്കിലുമുണ്ടാകുമോ ? ഈ നിരൂപണ സാഹിത്യം സമൂഹത്തെ പണത്തിനുവേണ്ടിയും,സൌഹൃദത്തിനുവേണ്ടിയും വായനക്കരെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതും മാന്യമാണെന്ന് ജനം വിശ്വസിക്കുന്നതുമായ അശ്ലീലജോലിയാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുമോ വെള്ളെഴുത്തന്മാരേ?

ചിത്രകാരന് വെള്ളെഴുത്തിനോട് വ്യക്തിപരമായി അശേഷം വിരോധം തോന്നേണ്ട ഒന്നും തന്നെയില്ല. മാത്രമല്ല നല്ലൊരു സംഘാടകനായ വ്യക്തിയെന്ന നിലയില്‍ ബഹുമാനവുമുണ്ട്.വെള്ളെഴുത്തിന്റെ പോസ്റ്റുകള്‍ അപൂര്‍വ്വമായേ ചിത്രകാരന്‍ വായിച്ചിട്ടുമുള്ളു.
വായിച്ചവ അകത്തുകടക്കാന്‍ കുറച്ചു സാഹസപ്പെടണമെന്നുള്ളതിനാല്‍ പലപ്പോഴും ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനായിരുന്നു.ചിത്രകാരന്റെ സന്മയത്തിന് കുറച്ചു വില കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്.പോസ്റ്റുകള്‍ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല.
വെള്ളഴുത്തിനെപ്പോലുള്ള ശുക്ലത്തിന്റെ കൌണ്ട് പത്രാധിപന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ആഞ്ഞുപിടിക്കുന്ന ധാരാളം എഴുത്തുകാരെ മാതൃഭൂമിയിലും,ഭാഷാപോഷിണിയിലും,മറ്റു തറവാടിത്വമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച് നാറ്റിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ ചിത്രകാരന്‍ കുറെക്കാലമായി ശ്രദ്ധിച്ചുപോരുന്നു. അവരെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ ചിത്രകാരന്‍ ഏതറ്റംവരെയും പോകും എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ചിത്രകാരന്റെ ബ്ലോഗിലുള്ള നിരോധിട്ട ചിന്തകള്‍ (Thursday, November 1, 2007) നിരോധിടാത്ത ചിന്തകള്‍(Reposted on Thursday, January 29, 2009) എന്ന പോസ്റ്റ്. ഇപ്പോള്‍ ആ വിഷയം വീണ്ടും ചിത്രകാരന്റെ ധാര്‍മ്മികതയെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്താന്‍ വെള്ളെഴുത്തിന്റെ സവര്‍ണ്ണസാഹിത്യത്തറവാട്ടിലെ കുശിനിപ്പണിക്കാരന്റെ ഗര്‍വ്വം നിമിത്തമായിരിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളു.

അസഹ്യമായ വിധം മനപ്പൂര്‍വ്വം വളഞ്ഞു മൂക്കുപിടിക്കുന്ന വെള്ളെഴുത്തിന്റെ പുസ്തക നിരൂപണത്തിലെ കായികാഭ്യാസം ചിത്രകാരന് ഒരു സൌന്ദര്യശാസ്ത്രം കൊണ്ടും ന്യായീകരിക്കാനാകുന്നില്ല. നാട്ടില്‍ കറണ്ട് വന്നതോടുകൂടി അപ്രത്യക്ഷമായ ഒടിമറിയല്‍ ഇക്കാലത്തും നിര്‍ബാധം തുടരാമെന്ന് ബൂല്‍കത്തെ എഴുത്തുകാര്‍ മാത്രമല്ല, പ്രിന്റ് മീഡിയയുടെ പത്രാധിപന്മാരും ഇനി ആശിച്ചുകൂടാത്തതാണ്.

ചിത്രകാരന്‍ വെള്ളെഴുത്തിന്റെ ഇഴയുന്ന പ്രതിമകള്‍ എന്ന പോസ്റ്റിനുനേരെ ഇത്രക്കു ക്ഷുഭിതനാകാന്‍ കാരണം അതിലെ ഭാഷ പിന്‍പറ്റുന്ന ഹീനമായ സവര്‍ണ്ണരാഷ്ട്രീയന്മാണ്.ഇനിയും മനുഷ്യരാകാന്‍ വിമുഖതകാണിക്കുന്ന പൊതുധാരയുടെ കുഴലൂത്തുകാരനാകുന്ന കലാ നിരൂപകനെ ചിത്രകാരനു പൊറുക്കാനാകില്ല.കാരണം, കലാ-സാഹിത്യ നിരൂപകന്‍ സാഹിത്യകാരനും മുന്നില്‍ നടക്കാന്‍ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൈവിളക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടവനാണ്.

വെള്ളെഴുത്തിന്റെ ഇഴയുന്ന പ്രതിമകള്‍ എന്ന പോസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പ് ചിത്രകാരന്‍ അക്ഷരങ്ങളുടെ ജിംനേഷ്യം എന്ന പേരില്‍ മൃദുവായി ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. അത് വേണ്ടത്ര ശക്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡോസ് കൂട്ടി ഈ പൊസ്റ്റ് എഴുതാന്‍ ഇടവന്നത്.

ലിങ്കുകള്‍
1)ഈ പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുദ്ധിജീവ്യാളെക്കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് മരത്തലയന്റെ ബ്ലോഗില്‍ കണ്ടു.
2)ബ്ലോഗിലും ക്വട്ടേഷന്‍ ടീമുകള്‍ ! സുകുമാരന്‍ അഞ്ചരക്കണ്ടിയുടെ ശിഥില ചിന്തകളിലെ പോസ്റ്റ്.

Saturday, September 26, 2009

നെറ്റിലെ മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റികള്‍ ?

ഈ സാധനങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാമോ എന്ന് ചിത്രകാരനറിയില്ല.
നെറ്റിലെ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കുറവു കാരണം ചിത്രകാരന് പരിമിതമായ കമ്മ്യൂണിറ്റികളില്‍ മാത്രമേ എത്തിപ്പെടാനായിട്ടുള്ളു.
എന്നാല്‍, അതൊരു അയോഗ്യതയും വൈകല്യവുമായാണ് കാണുന്നതും.കാരണം,മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റികള്‍ നമ്മുടെ നെറ്റിലെ ബോധമണ്ഡലത്തിന്റെ വ്യാസം വികസിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഇയ്യിടെ ചിത്രകാരന്‍ മലയാളികളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളായ “കൂട്ടം”,കന്മദം
തുടങ്ങിയവയില്‍ അംഗമായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ, ട്വിറ്റര്‍,ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രൊഫൈല്‍ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പരസ്പ്പരം അറിയാനും പങ്കുവക്കാനും കൊതിക്കുന്ന നല്ല ആശയങ്ങളുള്ള ധാരാളം പേര്‍ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെല്ലാമുണ്ട്. അതാതു കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ പരിമിതികളും സാദ്ധ്യതകളും മനസ്സിലാക്കി ഇന്റെര്‍നെറ്റ് എന്ന മാധ്യമത്തിലെ മലയാളി സാന്നിദ്ധ്യം കൂടുതല്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ടും,സ്വയം പര്യാപ്തമായും നില്‍ക്കുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റോഡുകളും,പാലങ്ങളും,കപ്പല്‍ ചാലുകളും,വിമാനത്താവളങ്ങളും,വിക്ഷേപണ തറകളും നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ നെറ്റ് ജീവികളായ നല്ലവരായ മലയാളികള്‍ മുന്നോട്ടു വരണമെന്ന് ചിത്രകാരന്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു.
ചിത്രകാരന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ഏതാനും കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ വിലാസം താഴെ ലിങ്കായി നല്‍കുന്നു.
അവയില്‍ അംഗമായി കൂടുതല്‍ വായിക്കപ്പെടുന്നതിനും,ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും,പരിചയം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും ബൂലോകത്തെ ബ്ലോഗര്‍മാര്‍ ശ്രദ്ധവക്കുക.മലയാളി ലോകത്തിന്റെ എവിടെയാണെങ്കിലും,മലയാളത്തില്‍ ആരു ശബ്ദിക്കുന്നതും
മലയാളിയുടെ പൊതുരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ,സാഹോദര്യത്തോടെ എല്ലാ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റികളേയും
നമുക്ക് സമാഹരിക്കാം.
1) കന്മദം മലയാളം ബ്ലോഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി(നമ്മുടെ ബൂലോകത്ത് ഇല്ലാത്ത പല സൌകര്യങ്ങളും ഈ കമ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ട്.)
2) കൂട്ടം മലയാളം ബ്ലോഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി (ബ്ലോഗിനു പുറമേ ഫേസ്ബുക്കുപോലുള്ള പല സൌകര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.)
3)വാക്ക് മലയാളം ബ്ലോഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി
4) ട്വിറ്റര്‍ (തരൂരിന്റെ ശുദ്ധഗതി ട്വിറ്റുകള്‍ കാരണം ശ്രദ്ധേയമായ മീഡിയ)
5) ഫേസ്ബുക്ക് (വളരെ രസകരമായും,സൌകര്യപ്രദമായും വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കാവുന്ന സൌഹൃദ വേദി)
6) മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയ (സ്വതന്ത്ര മലയാളം വിജ്ഞാനകോശം.നിങ്ങള്‍ക്കും ഇവിടെ ലേഖനങ്ങളെഴുതാം)
7) ഓര്‍ക്കുട്ട്

..........................................
കമ്മ്യൂണിറ്റികള്‍ കൂടാതെ, ചില പോര്‍ട്ടലുകളുടെ വിലാസങ്ങള്‍ കൂടി താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
8) കേരള വാച്ച് (ഒരു മലയാളം ന്യൂസ് പൊര്‍ട്ടലാണ്. നല്ല ലേഖനങ്ങളുണ്ട്. )
9) സ്കൂപ്പ് ഐ (ജേണലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ന്യൂസ് പോര്‍ട്ടല്‍)
10) മലയാളം സ്ക്രാപ്പ് ഡോട്ട് കോം ( മലയാളത്തില്‍ ആശംസാകാര്‍ഡുകള്‍ അയക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന സൈറ്റ്)
11) മലയാളം വെബ് ദുനിയ
12) മലയാളം യാഹു
13) ദാറ്റ്സ് മലയാളം
14) ചിന്ത - തര്‍ജ്ജനി മാസിക
15) കണിക്കൊന്ന
വല്ലതും ഇതില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാന്‍ പറ്റുന്നതുണ്ടെങ്കില്‍ കമന്റ്റായി ലിങ്കു നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

ചലച്ചിത്രം ചിത്രമാകുംബോള്‍...

ചിത്രത്തിന്റെ ആധുനിക രൂപമാണെങ്കിലും ചലച്ചിത്രം എന്ന വാക്കില്‍ ചിത്ര ബന്ധമില്ലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ യാന്ത്രികത ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചലച്ചിത്രത്തേക്കാള്‍ നമുക്ക് സിനിമ എന്ന വാക്ക് കൂടുതല്‍ മലയാളമായി തോന്നുന്നത്. നല്ല സിനിമകള്‍ കാണാന്‍ കഴിയുക എന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. എന്നാല്‍, അതിനായി ഈ ചവറുകളെല്ലാം അരിച്ചുണ്ടാക്കുക എന്നത് വിലപിടിച്ച സമയത്തെ ദുര്‍വ്യയം ചെയ്യുന്നതിനു തുല്യവും.

ലോക സിനിമയിലെ മികച്ച സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അവയെ ആധുനിക സിനിമയുടെ ഉയരങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള പാഠങ്ങളായി മലയാളിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബൂലോകത്തെ ഒരു പൌരന്‍ കൂടിയായ എ.സഹദേവന്‍ ഇന്ത്യാവിഷനിലെ
തന്റെ 24 Frames എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 11 മണിക്കാണെന്നു തോന്നുന്നു ഇന്ത്യാ വിഷന്‍ ഈ പരിപാടി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത്. കുറെ ദിവസമായി പലപ്പോഴായി ഈ പരിപാടി ചിത്രകാരന്‍ കാണുന്നു.അച്ചടക്കമോ,കൃത്യനിഷ്ടയോ ഇല്ലാത്ത ചിത്രകാരന് സ്ഥിരമായി ഒരു പരിപാടി ഓര്‍ത്ത് കാണാനാകാറില്ല.

ഇന്നലേയും ഇന്നുമായി 24 Frames പരിപാടിയില്‍ എ. സഹദേവന്‍ അവതരിപ്പിച്ചത് ഗേള്‍ വിത്ത് എ പേള്‍ ഇയറിങ്ങ് എന്ന
ജാന്‍ വെര്‍മീറിന്റെ പ്രശസ്ത ചിത്രത്തെ(AD.1665-66) ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ട് ചലച്ചിത്രകാരന്‍ പീറ്റര്‍ വെബ്ബര്‍ രചിച്ച ഗേള്‍ വിത്ത് എ പേള്‍ ഇയറിങ്ങ് എന്ന സിനിമയായിരുന്നു.അതിമനോഹരമായ ആ സിനിമ അതിന്റെ കാരണഭൂതമായ പെയിന്റിങ്ങിനേക്കാള്‍ മഹനീയമായ ഒരു സൃഷ്ടിയായി പീറ്റെര്‍ വെബ്ബര്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചിത്രകാരനു അനുഭവപ്പെട്ടത്. സിനിമ മുഴുവന്‍ കാണാതെത്തന്നെ,ആ സിനിമ കാണാന്‍ കൊതിതോന്നുന്ന വിധം ഹൃദ്യമായി സിനിമയുടെ ആത്മാവിന്റെ സാമീപ്യം അനുഭവവേദ്യമാക്കിയ എ.സഹദേവനോട് ചിത്രകാരന്‍ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ത്യാവിഷനോടും !!!
ജാന്‍ വെര്‍മീറിന്റെ(1632-1675,Holland) പെയിന്റിങ്ങ്"girl with a pearl earring" C.1665-66.കലാചരിത്രത്തില്‍ തനിമയുള്ള ശൈലിയുള്ള,ഇന്നവേറ്റീവായ അക്കാലത്തെ ചിത്രകാരന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ റെംബ്രാന്‍ഡിനു തൊട്ടുതാഴെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

സിനിമയിലെ ഒരു രംഗം.

സിനിമ എന്ന കലാമാധ്യമത്തോട് സത്യസന്ധത പുലര്‍ത്തുന്ന കവിതയാണ് ഈ സിനിമയിലെ ഒരോ ഫ്രൈമുകളും.ഇതിലെ ശബ്ദമിശ്രണത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കില്‍ അതിമനോഹരം !

വെര്‍മീറിന്റെ പൈന്റിങ്ങ് സിനിമയില്‍ കാണിക്കുന്നു. ഒരു ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിന്റെ മകളും,അഭിമാനിയും,ആയ മോഡലായിരിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റ എന്ന വേലക്കാരിയുടേയും വെര്‍മീറിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും ഒരു ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിന്റെ മനസ്സിനെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാകാതെ സംജാതമാകുന്ന ആത്മസംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ നനുത്ത വികാര വേലിയേറ്റങ്ങള്‍ എത്ര ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായാണ് ചലച്ചിത്രകാരന്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാന്‍ സിനിമ കണ്ടുതന്നെ വേണം.

ബ്ലോഗര്‍ എ.സഹദേവന്‍ 24 Frames എന്ന തന്റെ സിനിമ പരിചയ പരിപാടി ഇന്ത്യവിഷനില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത മറ്റൊരു സിനിമയുടെ സംവിധായകന്റെ തലയും ചിത്രത്തില്‍ കാണാം.ഹോളിവുഡിലെ ഒരു പ്രതിഭാധനയായ നടിയുടെ ദുരന്തപൂര്‍ണ്ണമായ അന്ത്യത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഫെഡോറ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകന്‍ ബില്ലി വൈല്‍ഡര്‍.

Tuesday, September 22, 2009

അക്ഷരങ്ങളുടെ ജിംനേഷ്യം !!!

നമ്മുടെ വെള്ളെഴുത്ത് ഇപ്പോള്‍ അക്ഷരങ്ങളുടെ ജിം‌നേഷ്യത്തിലെ മുഖ്യ പരിശീലകനാണ്.അക്ഷരങ്ങള്‍ ശരീര സൌന്ദര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി വെള്ളെഴുത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തക നിരൂപണത്തില്‍ അവസരങ്ങള്‍ക്കായി തിക്കും തിരക്കും കൂടുന്നത് കാണണമെങ്കില്‍ ഇഴയുന്ന പ്രതിമകള്‍ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റേ പോസ്റ്റ് വായിച്ചാല്‍ മതിയാകും. ബാലരമ,പൂംബാറ്റ,ബാലഭൂമി,എന്നീ സാഹിത്യപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ മാത്രം വായിച്ചുശീലമുള്ളവര്‍ക്ക് ഒരു ധൈര്യത്തിന് കനപ്പടിപുസ്തകങ്ങളെന്തെങ്കിലും കക്ഷത്തില്‍ കരുതുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.പോസ്റ്റ് വായിച്ച് തലകറങ്ങുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടാലുടന്‍ കയ്യില്‍ കരുതിയ പുസ്തകം ഭൂമിയില്‍ പ്രതിഷ്ടിച്ച് വായനക്കാരന്‍ നീണ്ടു നിവര്‍ന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ തലവച്ചു കിടക്കാന്‍ അമാന്തിക്കരുത്. നവസാക്ഷരരായ ദയാലുക്കള്‍ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ ഈ കിടപ്പിന്റെ രീതി ഉപകരിക്കും. ബുദ്ധിജീവി സാഹിത്യം വായിച്ചു ശീലമുള്ള വായനക്കാര്‍ക്ക് എണ്ണയും കുഴംബുമിട്ട് അരമണിക്കൂര്‍ വാമപ്പ് നടത്തിയതിനുശേഷം കൊഴുത്തു തടിച്ച ഡിക്ഷണറികള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങ് എക്സര്‍സൈസുകൂടി എടുത്തതിനുശേഷം വെള്ളെഴുത്തിന്റെ ജിംനേഷ്യത്തിലെത്തി വെള്ളെഴുത്തിന്റെ അരുമ സന്താനങ്ങളായ അക്ഷരങ്ങളുടെ ശരീര സൌന്ദര്യം കണ്ട് നിര്‍വൃതിയടയാവുന്നതാണ്.വെള്ളെഴുത്തിന്റെ ഇഴയുന്ന പ്രതിമകള്‍ എന്ന പോസ്റ്റ് ലിങ്ക്.
ശ്രദ്ധിക്കുക ... അക്ഷരങ്ങളുടെ ബീജ ഗണിതം അറിയാത്തവര്‍ ഈ സാഹസങ്ങളില്‍
നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കുകയായിരിക്കും അഭിമാനകരം!

chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...

എങ്ങനെ എഴുതാനും വെള്ളെഴുത്തിന് അവകാശാധികാരങ്ങളുണ്ട്.അതുപോലെ എങ്ങനെ വായിക്കാനും ചിത്രകാരനും അവകാശമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ പറയട്ടെ... അക്ഷരങ്ങള്‍ കൊണ്ടൊരു ജിംനേഷ്യം എന്നാണ് ചിത്രകാരന്റെ ദൃഷ്ടിയില്‍ ... ശരീര സൌന്ദര്യത്തിനായി മസിലുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളെഴുത്തിന്റെ ഈ പുസ്തക നിരൂപണം നല്‍കുന്ന ചിത്രം.

ഇത് പ്രസിസിദ്ധീകരിച്ച വാരിക-മാസികയിലെ പത്രാധിപന്മാരെ അവരുടെ സ്വബോധം വീണ്ടെടുക്കാനായി മുഖത്തുതളിക്കാന്‍ ഒരു ബക്കറ്റ് തണുത്തവെള്ളവും, അവര്‍ക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഗ്ഗ്ലാസ് സോഡാസര്‍ബത്തും ചിത്രകാരന്‍ സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാണ്.

പത്രത്തിലടിച്ചുവന്ന ഈ നിരൂപണം വായിച്ച് മസ്തിഷ്ക്കത്തില്‍ രക്തം കട്ടപിടിച്ച്
കോമയില്‍ തുടരുന്ന വായനക്കാരോട് സഹതാപവും,
സ്നേഹവുമുണ്ടെങ്കിലും അവര്‍ക്കായി ദുരിതാശ്വാസസഹായം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ചിത്രകാരന്റെ സാംബത്തിക നില അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഖേദപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കട്ടെ :)

ഒരു മുപ്പതു കൊല്ലം മുന്‍പ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരൂപകര്‍ മസിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ കലാസ്വാദകര്‍ക്കുള്ള ഇരുംബരികഞ്ഞിയായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കാണാമായിരുന്നു.വെള്ളെഴുത്തിന്റെ ഈ പുസ്തക നിരൂപണം വായിച്ചപ്പോള്‍ ചിത്രകാരന് മോഡേണ്‍ ആര്‍ട്ട് നിരൂപണത്തെ വീണ്ടും ഓര്‍ക്കേണ്ടിവന്നു !!!
ആകെ മനസ്സിലായത് ഒന്നുമാത്രം.
വെള്ളെഴുത്തിന് അക്ഷരങ്ങളെ എത്ര സൂഷ്മമായും,എത്ര സ്തൂലമായും, ഏതാകൃതിയിലും,ഏതു ഭാവത്തിലും,വലിച്ചു നീട്ടാനും,അടിച്ചു പരത്താനും,ഉരുക്കി വാര്‍ക്കാനും അസൂയാര്‍ഹമായ കഴിവുണ്ട്.
September 22, 2009 10:25 PM

Blogger chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...
ഇമ്മാതിരി അശ്ലീല നിരൂപണങ്ങള്‍ എഴുതുന്ന
പണ്ഡിത ശിരോമണികളെ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ്
ചിത്രകാരന്‍നിരോധിടാതെ ചിന്തിച്ചത്.

സവര്‍ണ്ണതയുടെ അരിവെപ്പുകാര്‍ തട്ടുകടയിലെ കാരവട ചുടാന്‍
തയ്യാറാകണമെന്ന് പറയുന്നില്ല.
സ്വന്തം വീട്ടില്‍ കഞ്ഞിവെക്കുന്നതാണ് അഭിമാനകരം
എന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളു. ബിരിയാണിയായാലും വിരോധല്ല !

സവര്‍ണ്ണ സാഹിത്യസദ്യയൊരുക്കുന്ന കുശിനിക്കാര്‍ക്ക്
വീട്ടിലേക്ക് വിഭവ സ‌മൃദ്ധമായ എച്ചില്‍ ചുമന്നുകൊണ്ടു വരുന്നതാണല്ലോ എന്നും അഭിമാനകരം :)
September 25, 2009 10:44 PM

സ്നേഹം പൌരുഷത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു !

മാണിക്യത്തിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ “അമ്മയെ പഴിക്ക് എന്നൊരു” കവിത സമൂഹത്തിന്റെ ജീര്‍ണ്ണതക്ക് കാരണം സ്ത്രീയിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ വരള്‍ച്ചയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ അമിതസ്ത്രൈണമായ പൊതുധാരാ ചിന്താഗതിക്ക് എതിരായിനിന്ന് സത്യം പറയുന്ന മാണിക്യത്തിന്റെ സ്നേഹ സാക്ഷ്യത്തെ ബ്ലോഗിലൂടെ നല്‍കുന്ന മാതൃത്വത്തിന്റെ സ്നേഹ സാന്നിദ്ധ്യമായി ചിത്രകാരന്‍ വായിച്ചെടുക്കുന്നു.മാണിക്യത്തിന്റെ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്.
Blogger chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...

ഹഹഹ...കൊള്ളാം കൊള്ളാം!!!
മാണിക്യം ഇപ്പോള്‍ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ മഹനീയമായ ഉയരത്തില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു.ആ അനുഭവം പങ്കു വച്ചിരിക്കുന്നു.
ആശംസകള്‍:)

ഇത്ര മഹനീയമായി തിരിച്ചറിവു നേടുന്ന ഇടങ്ങളില്‍
പുരുഷന്‍ വാലാട്ടികളാകില്ല, കരുത്തുള്ള ആണുങ്ങള്‍ തന്നെയായിരിക്കും. സ്ത്രീ ആരാധ്യയായിരിക്കും.കുടുംബം സാംസ്കാരികതയുടെയും,
ശുഭാപ്തചിന്തയുടേയും കളിത്തൊട്ടിലായിരിക്കും.
സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയായും,പുരുഷനെ പൌരുഷത്തോടും അവിടെ വളര്‍ത്തപ്പെടും.കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും സ്നേഹം സമൂഹത്തിലേക്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും.(പെണ്‍കോന്തന്മാരും ഫെമിനിസ്റ്റുകളും അവിടെ കഴിവില്ലാത്തവരും,വിലക്ഷണബുദ്ധികളുമെന്ന് പരിഹസിക്കപ്പെടും!!!)

സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സുരക്ഷിതത്വ ബോധം പുരുഷനു നല്‍കാനാകാതെ വരുംബോഴാണ് നമ്മുടെ ഫെമിനിസ്റ്റുകള്‍ ജനിക്കുന്നത് എന്നൊരു സത്യവുമുണ്ട്.
ഫെമിനിസ്റ്റുകള്‍ ഭയരോഗികളാണ്.പുരുഷന്റെ അസാന്നിദ്ധ്യത്താല്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണിത്.
സമൂഹത്തോട് പുരുഷന്റെ കര്‍ത്തവ്യം അനുഷ്റ്റിക്കാന്‍ പുരുഷന്‍ ശക്തനാകുകയാണു വേണ്ടത്.അവന്റെ ക്രൌര്യതയിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വം നല്‍കുന്ന സമാധാനത്തില്‍ നിന്നുമാണ് സ്ത്രീ സ്നേഹവൃക്ഷമായി അമ്മയായും,സഹോദരിയായും,ഭാര്യയായും,മകളായും പൂത്തുലയുന്നത്.എന്നാല്‍, ഇന്ന് പുരുഷന്‍ സ്ത്രൈണത മാത്രമാണ് മാന്യത എന്ന വിഢിവിശ്വാസത്തിനടിപ്പെട്ട് പൌരുഷം വെടിഞ്ഞ്
കൂടുതല്‍ മൃദുലനായി,വെറും ആണ്‍ രൂപമായി അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു. വല്ലപ്പോഴുമൊന്ന് ആണാകാന്‍ അവനു മദ്യം കഴിക്കേണ്ടിവരുന്നു .! (മലയാളി കൂടുതല്‍ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം)മയക്കുമരുന്നോ, സ്ത്രീ പീഢനമോ നടത്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ആണത്തത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കേണ്ടിവരുന്നു.ഒരു കുറ്റവാളി സമൂഹത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്.സാമൂഹ്യ ജീര്‍ണ്ണതയുടെ രാസഘടന !

ബ്ലോഗില്‍ പ്രബലരായ ആദര്‍ശവാദികളായ പെണ്‍കോന്തന്മാരേയും ഫെമിനസവും വിഷാദരോഗവും കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ സ്ത്രീസിംഹങ്ങളേയും ഭയക്കാതെ
സ്ത്രീ സ്നേഹശക്തിയുടെ കരുത്ത് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഈ പോസ്റ്റിടാന്‍ “ആണത്തം” കാണിച്ച മാണിക്യത്തെ
ചിത്രകാരന്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നു:)

September 21, 2009 1:09 PM
chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...

ചിത്രകാരന്റെ അധികപ്രസംഗങ്ങള്‍ മാണിക്യത്തെ വിഷമിപ്പിച്ചില്ലെന്നറിഞ്ഞതില്‍ സന്തോഷം.
സ്വന്തം അച്ചനമ്മമാരുടെ ഹൃദയ ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തി കണ്ടു വളര്‍ന്നതിനാല്‍
ആ ശക്തി സമൂഹത്തിലും സന്തോഷം വിതക്കുന്ന ബന്ധങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തട്ടെ എന്ന സദുദ്ധേശത്തോടെ
എഴുതിയതാണ്. അമ്മയിലൂടെയാണ് ചിത്രകാരന്‍ അച്ഛ്നെ അറിഞ്ഞത്. അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും,ശക്തിക്കും,ജോലിക്കും വേണ്ടിയാണ് അമ്മ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ചിത്രകാരന്‍ മനമുരുകി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചതും അച്ഛന്റെ ശക്തിക്കു മാത്രം. അച്ഛന്‍ ശക്തനായാല്‍ അമ്മയും മക്കളും ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന തിരിച്ചറിവ് ചിത്രകാരനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. അച്ഛന്‍ ഒരു ക്ഷേത്രമാണെന്നും അമ്മ അതിലെ ദൈവീക ചൈതന്യമാണെന്നും ഇന്ന് ചിത്രകാരന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു. (ബിംബങ്ങള്‍ സവര്‍ണ്ണമാണെന്നതിനാല്‍ ക്ഷമിക്കുക. സവര്‍ണ്ണ സാംസ്ക്കാരികതയില്‍ അതാണല്ലോ വേഗത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാനാകുക.)
സ്വന്തം ഭര്‍ത്താവിനെ ആത്മാര്‍ഥമായി സ്നേഹിക്കാനാകാത്ത ഭാര്യക്ക് തന്റെ മക്കള്‍ക്ക്
നല്ലൊരു അച്ഛനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാകില്ല.പലപ്പോഴും അയല്‍പ്പക്കത്തെ അച്ഛനോ,സിനിമാതാരങ്ങളോ,കള്ളുകുടിച്ചു വരുംബോള്‍ വീട്ടിലേക്ക് ചിക്കണ്‍ പൊരിച്ചതു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വന്തം ധനികനായ അച്ഛനോ,കളിതമാശകള്‍ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്ന ചാറ്റിലെ കഥാകൃത്തോ, കവിയോ...എല്ലാമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ അമ്മമാരുടെ ആരാധനാപാത്രങ്ങള്‍.
ഭര്‍ത്താവ് വഴിപോക്കനായ ഒരു പാര്‍ട്ട്ണര്‍ മാത്രം.
ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്നേഹശൂന്യമായ സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന തന്തയില്ലായ്മയുടെ പ്രധാന കാരണം !!!
സസ്നേഹം.
September 23, 2009 8:23 PM
chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...

കുറെ ഷണ്ഡന്മാര്‍ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കര്‍ത്താവേ...!!!
സ്ത്രൈണതയുടെ കീഴിലെ അടിമത്വത്തില്‍
അഭിമാനിക്കുന്ന മന്ദബുദ്ധികള്‍ക്കായി ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി
ചിത്രകാരന്‍ പറയുന്നു...

പുരുഷന്റെ തരള ഹൃദയം അടിമബോധത്തിന്റെ
ഇരുട്ടു വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഭീരുത്വത്തിന്റെ മാളങ്ങളാണ്.
ഷര്‍ട്ടും,കാലിസ്രായിയും,മീശയും,കിടുങ്ങാമണിയും,ആണ്‍ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ ബാഹ്യരൂപമേ ആകുന്നുള്ളു.

അമ്മമാരെ മാത്രമല്ല, ആണെന്നു പറഞ്ഞു
നടക്കുന്ന ഈ ഷണ്ഡന്മാരുടെ പടയേയും പഴിക്കുകതന്നെ വേണം.:)
September 25, 2009 7:45 AM

Monday, September 21, 2009

അനില്‍ പനച്ചൂരാനുമായി ഒരു അഭിമുഖം


ചിത്രകാരന്റെ ബ്ലോഗിലല്ല. കേരളാവാച്ചില്‍ കേരളത്തിന്റെ വന്യമനസ്സിന്റെ സൌന്ദര്യമായ അനില്‍ പനച്ചൂരാന്റെ
രസികനൊരു അഭിമുഖം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വായിച്ചു. വായിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ഈ ലിങ്കിലൂടെ പോയി വായിക്കാം.

കാണ്‍‌മാനില്ല :(

കുറെ ദിവസമായി വീടുവിട്ടിറങ്ങിപ്പോയ
എന്റെ പൊന്നോമനകളായ ഓര്‍മ്മകളെ കണ്ടുകിട്ടുന്നവര്‍
അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റെഷനിലോ
എന്റെ മൊബൈലിലോ വിളിച്ചറിയിക്കണമെന്ന് താല്‍പ്പര്യം.

മക്കളെ... തിരിച്ചുവരു !!!
അച്ഛനിനി മക്കളെ മറന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല.
സത്യം.

Saturday, September 19, 2009

ബൂലോകത്തെത്തുന്ന പിച്ചക്കാര്‍ !!!

ബൂലോകം നന്മയുള്ളവരാല്‍ സ‌മൃദ്ധമാണ് ! ഭൂമിയില്‍ നിന്നും കിലോ മീറ്ററുകള്‍ ഉയരെയുള്ള, അതായത് പഴയ സ്വര്‍ഗ്ഗസംങ്കല്‍പ്പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ബൂലോകത്തെ പ്രജകളാകുംബോള്‍ നമ്മുടെ ധര്‍മ്മിഷ്ടത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട കര്‍ത്തവ്യബോധം നമ്മെ സദാ പിടിച്ചു കുലുക്കേണ്ടതാണ് !!! മാത്രമല്ല, ബൂലോക വാസികളായ ബ്ലോഗര്‍മാര്‍ക്ക് താഴെ തറനിരപ്പിലുള്ള ദരിദ്രവാസികളായ ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാനുള്ള സംവിധാനംകൂടിയാണ് ഇന്റെര്‍നെറ്റ്. ദരിദ്രരായ ഈ തറജീവികളെ ഇങ്ങനെ പടച്ചോന്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതുതന്നെ , ബൂലോകത്തിലിരുന്ന് ദാനം,ദയ,സഹാനുഭൂതി,ദീനാനുകംബ എന്നീ മഹത് ഗുണങ്ങളുടെ അസ്ക്യതകൊണ്ട് ഞെരിപിരികൊള്ളുന്ന ഉപരിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ആത്മസുഖത്തിനും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും കാരണമാകാനായാണ്. ഈശ്വര പ്രാര്‍ത്ഥനപോലെ ഭയഭക്തിയോടെ ചെയ്യുന്ന ഈ മഹത് കൃത്യം ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ കൊല്ലം കൊണ്ടെങ്കിലും തറ ദരിദ്ര ജീവികളെ ധനികരാക്കിമാറ്റും എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് നല്‍കുന്ന ഈ സമര്‍പ്പണം മരണാനന്തരം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ സുഖസൌകര്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പ്രീമിയമാണെന്നുപോലും നമ്മുടെ കിത്താബുകളില്‍ ദൈവം എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.അത്രക്ക് സുരക്ഷിതം കൂടിയാണ് ഈ പണം ദാനം ചെയ്യല്‍.

ഇങ്ങനെ പണം ധാനം ചെയ്യുന്നവരെ ഭീരുക്കല്‍ എന്നാണ് ചിത്രകാരന്‍ വിളിക്കുക. നാം അന്യന് പണമല്ല ,എന്തും ഭിക്ഷയായി നല്‍കുന്നത് ഭയം കൊണ്ടാണ്. നാം എന്നെങ്കിലും ഭിക്ഷതെണ്ടേണ്ടി വരികയാണെങ്കില്‍ നമ്മെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കണമെന്ന സ്വാര്‍ത്ഥ ചിന്തമൂലമാണ് ഓരോ ഭിക്ഷയും. അതായത്, ഭിക്ഷക്കാരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മേ സങ്കല്‍പ്പിക്കുംബോഴുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിയാണ് ഉദാരതയായി വെളിപ്പെടുന്നത്.
ഭിക്ഷ എന്തായാലും അടിമത്വത്തിന്റെ പ്രചരണമാണ് എന്ന് ചിത്രകാരന്‍ ഇതിനാല്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു :)

ഒരു സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിനെ തൊണ്ടി സഹിതം “നമ്മുടെ ബൂലോകം” കയ്യോടെ പിടിച്ച് ബൂലോകത്തിന്റെ ഉമ്മറത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.നെറ്റില്‍ സഹതാപം പിടിച്ചുപറ്റിക്കൊണ്ട് ചാറ്റു ചെയ്ത് പണം അടിച്ചുമാറ്റാന്‍ നടക്കുന്ന അത്തരം തട്ടിപ്പുകാരെ
തിരിച്ചറിയാന്‍ നമ്മുടെ ബൂലോകം ബ്ലോഗില്‍ ബ്ലോഗ് ഒരു ധനാഗമ മാര്‍ഗമോ എന്ന പോസ്റ്റ് വായിക്കുക.
chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍, September 19, 2009 11:24 PM

ഇതില്‍ പറയുന്ന സിയാബിനെ സൈബര്‍ ഭിക്ഷാടകനെന്നോ അതോ സൈബര്‍ കൊള്ളക്കാരനെന്നോ
എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത് ?
അതും രണ്ടു കൂടിയായാലും മതിയാകാതെ വരുമോ
ഈ ക്രിമിനല്‍ വൈകൃതത്തെ വരച്ചുകാണിക്കാന്‍ !!!
പിച്ച തെണ്ടി,പിച്ച തെണ്ടി ഈ വിധമായതാകുമോ?
ഏതായാലും അദ്ധ്വാനിച്ച് സ്വന്തം നിലയില്‍
ആരുടേയും പിച്ചക്കുവേണ്ടി കഥകള്‍ മെനയാതെ
അന്തസ്സായി കൂലിവേല ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ ജന്തു അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂലിവേലയുടെ അന്തസ്സ്
നശിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജ തൊഴിലാളിയായാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രം വേഷം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ വിഷയം ശാസ്ത്രീയമായും വിശ്വാസ്യമായും,സംയമനത്തോടെ,പക്വതയോടെ
ഉജ്ജ്വലമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത നമ്മുടെ ബൂലോകം
ടീമിനെ ചിത്രകാരന്‍ ഹാര്‍ദ്ദവമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

ഈ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴാണ് ചിത്രകാരന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടത്. ഇത് വായിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് എഴുതിയ ചിത്രകാരന്റെ പോസ്റ്റ് ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു.
ബൂലോകത്തെത്തുന്ന പിച്ചക്കാര്‍ !!!

നമ്മുടെ വിദേശമലയാളികളായ ഒട്ടേറെ നല്ല മനസ്സുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും തുടരാതിരിക്കാന്‍ ഇയാളുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കില്ല എന്നതിനാല്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ യാതൊരു ദയ ദാക്ഷിണ്യവും അരുതെന്നാണ് ചിത്രകാരന്റെ മതം.
ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുമായി ഈ നെറ്റ് തട്ടിപ്പിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെടാന്‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളോട് ചിത്രകാരന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് ഈ വഞ്ചനയില്‍ കുടുങ്ങാതിരിക്കാന്‍
ആ പ്രവര്‍ത്തി കാരണമാകും എന്നതിനാല്‍ അത്
ധര്‍മ്മവും,നന്മയും,ഈശ്വര നിയോഗവുമാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയം വേണ്ട.

ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി നമ്മുടെ ബൂലോകം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക്ചിത്രകാരന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ !!!
ആണ്‍കുട്ടികള്‍ :)


കനലുകള്‍ എന്ന ബ്ലോഗില്‍ ഹന്‍ല്ലല്ലത്ത്(നാവുളുക്കുന്ന പേരാണ് ചങ്ങാതിയുടേത്)എന്ന ബ്ലോഗര്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സിയാബ് സത്യം എങ്ങിനെ വെളിച്ചത്തുവരും എന്ന പോസ്റ്റില്‍ ചിത്രകാരന്‍ എഴുതിയ കമന്റാണ് താഴെക്കൊടുക്കുന്നത്.


chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...
ചിത്രകാരനും പണം കൊടുത്ത് ചിലയിടങ്ങളില്‍ നല്ലവനും മനുഷ്യസ്നേഹമുള്ളവനുമാകാറുണ്ട്.
വേറെ രക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ളവരെ സ്വന്തം കാഴ്ച്ചപ്പാട് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള
സാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനാല്‍ അവരുടെ ചിന്തക്കനുസരിച്ച് കൂടിയാടി,ചീത്തപ്പേര് ഒഴിവാക്കുന്നു അത്രമാത്രം.

ചിത്രകാരന്‍ ഒരു തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന കുറ്റബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതെഴുതുന്നത്. അല്ലാതെ പണം കൊണ്ട് മനുഷ്യസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും അപമാനിക്കാനല്ല.

പണം വെറുതെ ആര്‍ക്കു കൊടുത്താലും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന നിന്ദ്യമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നാണ്
ചിത്രകാരന്റെ ചിന്തകള്‍. മനുഷ്യ സ്നേഹമല്ല,
പകരം ദ്രോഹമാണ് അദ്ധ്വാനിക്കാതെ ലഭിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ പാര്‍ശ്വഫലം. നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ കുമിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന അടിമബോധം കാരണമാണ് അത് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകാത്തത്.
ഒരാളെ നമുക്ക് ആത്മഹത്യയില്‍ നിന്നും മനസ്സിനു കരുത്തുനല്‍കി രക്ഷിക്കാം.ഒരാളെ അപകടത്തില്‍ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം.ഒരാളെ രക്തം നല്‍കി രക്ഷിക്കാം.
നമ്മുടെ മരണശേഷം കണ്ണുകള്‍ അന്യനു ദാനം ചെയ്യാം. അതെല്ലാം മഹനീയമാണ്.

എന്നാല്‍, പണം നല്‍കി സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലും സഹായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഉത്തമം.അതാണു വിവേകവും. അന്യന്റെ പണവും,ഔദാര്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ അധമരാണ്. ആത്മാഭിമാനമില്ലാത്ത അവര്‍ക്ക് സത്യത്തില്‍ ധാനം ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മാഭിമാനം ഉണര്‍ത്തുന്ന നല്ലൊരു ചീത്തവിളിയായിരിക്കും.

അല്‍പ്പമെങ്കിലും ഉളിപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ അയാളില്‍ ആത്മാഭിമാനം തളിര്‍ക്കും. ആത്മാഭിമാനം ഉണര്‍ന്നാല്‍ ഐ.എ.എസ്സല്ല, അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് സാധിക്കും. ആ ശക്തിയാണ് മൂന്നം ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ധനികരെങ്കിലും,ഭിക്ഷക്കാരുടെ മനസ്സുള്ള ജനങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാത്തത്.

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്.
വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ദരിദ്രനായ അയാള്‍ തന്റെ ഭാര്യ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു പരിചയക്കാരനായ ചായക്കടക്കാരനോട് ഒരു ബീഡി കടം ചോദിച്ചു. അച്ചി വീട്ടില്‍ അന്തസ്സില്ലാതെ ജീവിച്ച് തെണ്ടുന്ന അയാളെ ചായക്കടക്കാരന്‍ പുച്ഛത്തോടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ചായച്ചണ്ടിയും ക്ലാസ്സുകഴുകിയ വെള്ളവും എല്ലാം കൂടി അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുത്തു.

നാണക്കേട് സഹിക്കാഞ്ഞ്,പിന്നീട് അയാള്‍ ആ നാട്ടില്‍ നിന്നില്ല.കര്‍ണ്ണാടകത്തിലേക്ക് നാടുവിട്ടു. കടിനാദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ ധനികനായ അയാള്‍ ഇപ്പോള്‍ നാട്ടിലുണ്ട്. മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നു.ഒരു അഞ്ഞൂറു കോടിയിലേറെ അയള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ സ്വത്തുണ്ട്. എം.ബി.എ.ക്കാരും,എഞ്ചിനീയര്‍മാരും,ഡോക്റ്റര്‍മാരും,അഡ്വക്കേറ്റുമരുമായ ജോലിക്കാരും എല്ലാമായി നാലാം ക്ലാസ്സുപോലുമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്‍ !!!

ആരെങ്കിലും,ഇനി സഹായത്തിനു വരുംബോള്‍
മുഖത്ത് ചുടുവെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് പറയാനല്ല ഇതെഴുതിയത്. നാം അന്യന് ധാനം ചെയ്യേണ്ടത് പണമല്ല, ആത്മാഭിമാനമാണ് എന്ന് പറയാനാണ്. ആത്മാഭിമാനത്തിന്റേയും,ദുരഭിമാനത്തിന്റേയും വേര്‍തിരിവുകള്‍ പോലും നമുക്കറിയാത്തതിനാല്‍ നമ്മളെല്ലാം ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരാണെന്ന് നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ താളപ്പിഴയും അടിമത്വത്തിന്റെ തറക്കല്ലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ,... എത്ര ധനികരായാലും. :)

ഏതെങ്കിലും സ്ത്രൈണ ഹൃദയര്‍ക്ക് ഹൃദയം വൃണപ്പെട്ടെങ്കില്‍ ക്ഷമിക്കുക. സത്യത്തിന് ബദലില്ല.ഈ ബ്ലോഗിലെങ്കിലും ചിത്രകാരന്‍ സത്യം പറയട്ടെ !!!
September 19, 2009 7:45 PM

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്കുകള്‍

1) ബൂലോകം ഓണ്‍ലൈനിലെ ഇതാണു സിയാബ് എന്ന പോസ്റ്റ്
2) കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് സജ്ജീവിന്റെ കേരള ഹഹ...യിലെ പുലി 125 സിയാബ്
3) പാപികളായ ബൂലോകം ഓണ്‍ലൈനിലെ പാപമില്ലാത്തവര്‍ കല്ലെറിയുക
4) നമ്മുടെ ബൂലോകത്തിലെ സിയാബ് ഐ.എ.എസ്.
5) ഉത്തരം പറ്യേണ്ടത് സിയാബോ അതോ...
chithrakaran says:
September 19, 2009 at 2:13 pm

ഈ അരുണ്‍ ചുള്ളിക്കലും, മേരി ലില്ലിയും ,അതുപോലുള്ള കുറെ ഐഡികളും ശിയാബിന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണോ എന്നാണ് സംശയിച്ചു പോകുന്നത്. അരുണിന് ഇതില്‍ പങ്കില്ലെങ്കില്‍ അതു പറഞ്ഞാല്പോരേ ? ശിഹാബിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പുകമറയുണ്ടാക്കാന്‍ മഹാഭാരതം രചിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ? കൂട്ടുതന്നെയാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്. തട്ടിപ്പുകാരന്റെ കൂട്ടു കൂടിയാല്‍ പണത്തിന്റെ വീതം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പ്രശസ്തി വീതിച്ചുകിട്ടും :)
ഉത്തരം പാറയേണ്ടിവരും എന്നൊക്കെയുള്ള ഭീഷണി സ്വരം കേള്‍ക്കുംബോള്‍… ബൂലോകം ഓണ്‍ലൈനും ഈ റ്റോട്ടല്‍ ഫോര്‍ യുവില്‍ ഉള്‍പ്പേറ്റുമോ എന്നൊരു ശങ്ക. കലക്കി മക്കളെ !!!

September 19, 2009 at 10:49 pm

“എല്ലാവരും കൂടി കല്ലെറിയുന്ന ഒരു പേപ്പട്ടിയെ ആയാല്‍ പോലും അതു തടയണമെന്നുള്ള മനസു എനിക്കുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ചാണകകുട്ട ചുമന്നും മണ്ണു ചുമന്നും പഠിച്ചു വന്ന ഒരാളോട് തീര്‍ച്ചയായും ഉണ്ടാകും. എന്തിനിങ്ങനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു പോകും.”

പ്രിയ അരുണ്‍ ചുള്ളിയില്‍,
ചിത്രകാരന്‍ ശിഹാബിന്റെ ബ്ലോഗൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ കണ്ട പോസ്റ്റുകളും, വീഡിയോകളും കണ്ട് ഒരു തട്ടിപ്പെന്ന് തോന്നിയതിനാല്‍ എഴുതുകയാണ്. സമയമുണ്ടായിട്ടല്ല. ജനം വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ ഈ അറിവുകള്‍ പരക്കണമല്ലോ എന്ന സദുദ്ദേശത്തോടുകൂടി.
പിന്നെ , അരുണ്‍ മുകളിലെഴുതിയ സഹതാപ വാചകം വളരെ അപക്വമാണെന്നു തോന്നിയതിനാല്‍
വീണ്ടും കമന്റുന്നു. എന്തെന്നാല്‍, നമ്മുടെ ബൂലോകത്തുള്ളവരുടെ പലരുടേയും ഭൂതകാലം അന്വേഷിച്ചാല്‍ തന്നെ മണ്ണും കല്ലും ചാണകവും ചുമന്നവരും, ആ സ്വന്തം അദ്ധ്വാനം കൊണ്ട് അന്തസ്സായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയവരും ധാരാളം കാണും.(ഈ ചിത്രകാരനും വ്യത്യസ്തനല്ല) അത് കൊട്ടിപ്പാടി നടക്കാനുള്ളതല്ല. അതിന്റെപേരില്‍
അതുപോലുള്ള തീവ്രമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുള്ളവരുടെ സഹതാപം പിടിച്ചുപറ്റാന്‍ കഴിയുന്നതുമാണ്. അത് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് എന്നും ഇത്തിക്കണ്ണിയായിരിക്കാനെ കഴിയു.
മാത്രമല്ല , അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ മഹത്വത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്നതുമാണ് ഈ ഐ.എ.എസ്സ്.നാടകം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുരിതപൂര്‍ണ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ പറയാം. ഭിക്ഷ യാചിക്കാനല്ല, ഭാവിതലമുറക്ക് കരുത്തുപകരാനുള്ള നമ്മുടെ സംഭാവനയായി. എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെയും,ചാര്‍ളി ചാപ്ലിന്റേയുമൊക്കെ കഥവായിക്കുംബോള്‍ ഏതു ദരിദ്രനും ആത്മാഭിമാനം ഉണരുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ തീവ്രാനുഭവങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിനു പകര്‍ന്നുകൊടുക്കേണ്ടതുതന്നെയാണ്.അത് അന്യന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ കയറി ജെ.സി.ബി.കൊണ്ട് ഹൃദയം തുരക്കാനായിക്കൂട. ഹോ ! നശിച്ച ഒരോ ജന്മങ്ങള്‍ !!!
ചിത്രകാരന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഈ പോസ്റ്റിലെ കമന്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം :)

Friday, September 18, 2009

ശശി തരൂരും മന്ദബുദ്ധികളും !

നമ്മുടെ കെ.സുധാകരനും ശശി തരൂരുമല്ലാതെ മറ്റു കേരള രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകരെയൊന്നും ട്വിറ്ററില്‍ ചെറിയൊരു കറക്കം നടത്തിയ ചിത്രകാരന്‍ കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരോട് മതിപ്പുമുണ്ട്.ഒരു പൊതു പ്രവര്‍ത്തകനെന്ന നിലയില്‍ തന്റെ ദൈനം ദിന ചിന്തകളും, പൊതുപരിപാടികളും,പ്രതികരണങ്ങളും ചെറിയൊരു വാചകത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു നടക്കാന്‍ ട്വിറ്റര്‍ എന്ന പുതു മാധ്യമത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശശി തരൂര്‍ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ മൂരാച്ചികള്‍ക്ക് കണ്ണുകടി ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതുള്ളു.
രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ലാളിത്യവും,വിനയവുമായിരിക്കണം മുഖമുദ്രയെന്ന് പറയുന്ന മന്ദബുദ്ധികള്‍ തങ്ങളുടെ ഖദര്‍ഷര്‍ട്ട് അവിടവിടെ കീറി ലാളിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കപട്യത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളാണെന്ന് ജനത്തിനറിയില്ലല്ലോ.തങ്ങള്‍ക്കില്ലാത്ത കഴിവുമായി തങ്ങളുടെ കഞ്ഞിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിദ്വാന്‍ രംഗപ്രവേശം നടത്തുംബോള്‍ മന്ദബുദ്ധികള്‍ സംഘടിതരാകുകയും നിസാരമായ ഒരു വ്യക്തിഗത സ്വകാര്യ സംഭാഷണം പോലും ഒപ്പിയെടുത്ത് വിദ്വാനെ ജനദ്രോഹിയും,അഹങ്കാരിയും,ദൂര്‍ത്തനുമായി മുദ്രകുത്താന്‍ ഓടിനടക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്വാര്‍ഥ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അതിജീവന തന്ത്രം മാത്രമാണ്.

ബ്ലോഗ്, ട്വിറ്റര്‍,ഫേസ്ബുക്ക് ....എന്തിന്, ഇന്റെര്‍നെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളേയും സംശയത്തോടെ,അജ്ഞതയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ജന സമൂഹത്തിന് ഒരാളെ ഭീകരനായി മുദ്രകുത്താന്‍ പോലും കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഏതായാലും ശശി തരൂരിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ വിവാദത്തിലൂടെ ട്വിറ്ററിലേക്ക് കുറെ ജനം എത്തിച്ചേരുമെന്ന പ്രയോജനമുണ്ട്.സമൂഹത്തിന്റെ അകാരണമായ ഭയം കുറക്കാന്‍ ആ ഒഴുക്ക് കാരണമാകാം. പുതുതായി കുറെ രഷ്ട്രീയക്കാര്‍ തന്നെ കൂടുതലായി എത്താന്‍ ഇത് വഴിവക്കും. ട്വിറ്ററില്‍ ശശി തരൂറിനോട് ഈ വിവാദ മറുപടിക്കുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ചൂണ്ടയിട്ടുകൊടുത്ത ബി.ജെ.പിക്കാരന്‍ പത്രാധിപര്‍ കാഞ്ചന്‍ ഗുപ്തയുടെ ചൂണ്ടയില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാര്‍പോലും കുരുങ്ങിയത് രസകരമായ കാഴ്ച്ചയായിരിക്കുന്നു.ശശി തരൂറിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജ് ലിങ്ക്. തരൂരിന്റെ വെബ് പേജ് ലിങ്ക്.മെര്‍ക്കുഷിയോയുടെ ബ്ലോഗില്‍ ശശി തരൂരിനെക്കുറിച്ചും കാഞ്ചന്‍ ഗുപ്തയെക്കുറിച്ചും വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്. ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കുക.
പൊട്ടസ്ലേറ്റ് എന്ന ബ്ലോഗില്‍ നല്ലൊരു പോസ്റ്റ്: കന്നുകാലിയെന്നു കേട്ടാല്‍ കലി തുള്ളുന്നവരോട്
കേരളവാച്ചില്‍ ശശി തരൂരിനെ കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ പുകയ്ക്കുന്നു (സെപ്തംബര്‍ 19)
യുഎന്നില്‍ കിടന്നിരുന്ന തരൂരിനെ എടുത്ത് മന്ത്രിയാക്കിയാല്‍ (സെപ്തംബര്‍ 17)

Thursday, September 17, 2009

അഭയ കൊലപാതകവും മനോരമയും


മനോരമ എത്ര ധനികരാണെങ്കിലും,പ്രബുദ്ധരാണെങ്കിലും ശരി, കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ അഥവ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവര്‍ണ്ണവും പാര്‍ശ്വവല്‍കൃതവുമായ ജീവിതത്തെ സവര്‍ണ്ണതയുടെ പൊതുധാരയിലേക്ക് ഒരു ആട്ടിടയന്റെ നിയോഗത്തോടെ വിജയകരമായി നയിച്ച,തുടര്‍ന്നും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്രമാണ് മലയാള മനോരമ.അധികാരത്തിന്റെ കൂടെ ,ഒഴുക്കിനനുകൂലമായി മാത്രം വളരാന്‍ ശ്രദ്ധവെക്കുന്ന മതങ്ങളുടെ പൈതൃക സംങ്കലനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച രാഷ്ട്രീയം വിധഗ്ദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പത്രം ! അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പത്രത്തിന് കൈപൊള്ളുകയില്ല.ആദര്‍ശം വഴിതടയുകയുമില്ല.

ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്‍ ചിത്രകാരന്‍ ചിന്തിച്ചത്, അഭയയുടെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികളുടെ മൊഴികള്‍ ടിവി ചാനലുകളിലൂടെ
പൊതുജനങ്ങളുടെ കോടതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പിറ്റേ ദിവസം മനോരമ ആ വാര്‍ത്ത ഭംഗിയായി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തതു കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ആരുവിചാരിച്ചാലും അടച്ചുവെക്കാനാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായ സ്ഥിതിക്ക് തങ്ങള്‍ക്കും അത് അടച്ചു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത തുടരാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ആ വാര്‍ത്തയുടെ ബോഡി ലാഗ്വേജ് !
ഒന്നാം പേജില്‍ മുകളിലായി 8 കോളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാര്‍ത്ത സാമൂഹ്യ മനസാക്ഷിയുടെ സഹയാത്രികരായി മനോരമയെ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ബോധപൂര്‍വ്വമായ ശ്രമമാണ്.നല്ല ഒന്നാന്തരം ബിസിനസ്സ് ബുദ്ധി !!!

ഒരു വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി യാത്രയിലായിരുന്നതിനാല്‍ ആ സിഡി പ്രക്ഷേപണം ചിത്രകാരനു കാണാനായില്ല.അതിന്റെ കനത്ത ദുഖം ഈ ബ്ലോഗിന്റെ മോന്തായത്തില്‍ തളംകെട്ടി നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.സിഡി.പ്രക്ഷേപണത്തിന്റെ മാനുഷിക വശം എന്തായാലും ശരി(മാനുഷിക വശം വൃണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നാര്‍ക്കോടെസ്റ്റ് നന്നായി പ്രഫഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പ്രായോഗിക പരിഹാരം.അല്ലാതെ,നാര്‍ക്കോ ടെസ്റ്റിനെ കരിതേക്കുകയല്ല) കേസ് കുഴിച്ചുമൂടാനായി സര്‍വ്വവിധ സന്നാഹങ്ങളുമായി നിലകൊള്ളുന്ന സഭാതാല്‍പ്പര്യങ്ങളുടെ സാത്താന്‍ രൂപങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവ ജനങ്ങളുടെ കോടതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ സത്യത്തിന്റേയും നന്മയുടേയും വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ മനസ്സാക്ഷി ശക്തമായി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നതിന്റെ ആശാവഹമായ തെളിവുകൂടിയാണ്.ആ മനസാക്ഷിയെ, അതിന്റെ ശക്തിസ്വരൂപത്തെ അടുത്തറിയുന്നവരാണ് പത്രങ്ങള്‍.ഇത്രയും കാലം മൌനം‌ പൂണ്ടിരുന്ന മനോരമയുടെ അച്ചടി മഷി കൃസ്ത്യന്‍ പാതിരിമാര്‍ക്കെതിരെ വിരല്‍ ചൂണ്ടാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമായതും ആ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കണം.

ശ്രദ്ധിക്കുക... !!! ഇനി അഭയ കൊലക്കേസിനെക്കുറിച്ച് പോലീസോ,സിബിഐയോ,ഗവണ്മെന്റോ,സഭയോ,കോടതിയോ...ആരുതന്നെ അനുചിതമായ പരാമര്‍ശം നടത്തിയാലും അത് പൊതുജന മനസാക്ഷിക്കെതിരെയുള്ള അലക്ഷ്യമായി കരുതി ജനം നടപടി എടുക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ജാഗ്രത !
അഭയയുടെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബ്ലോഗര്‍മാരുടെ ആശങ്കകള്‍ പങ്കുവക്കുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍:
1) ഷിബു മാത്യു ഈശോ തെക്കേടത്തിന്റെ തൊന്തരവ് ബ്ലോഗില്‍ അഭയയുടെ രക്തത്തിന്റെ നിലവിളി
2)ചിത്രകാരന്‍: അഭയ-സഭക്ക് കുംബസരിക്കാമായിരുന്നു.
3) അഭയ കൊലപാതകം: പ്രതികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍(വീഡിയോ) രണ്ടാം ഭാഗം, മൂന്നാം ഭാഗം, നാലാം ഭാഗം

Tuesday, September 15, 2009

ഈണം...ബ്ലോഗ് സംഗീതം


സംഗീതം ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും, അത് ക്ഷമയോടെ ആസ്വദിക്കുന്ന ശീലം വളര്‍ത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍
ചിത്രകാരന് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതാനുള്ള അര്‍ഹതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.പക്ഷേ, ബ്ലോഗിലെ
ചിത്രകാര തെയ്യത്തിന് മോണിറ്ററിനു മുന്നില്‍ വന്നാല്‍ വെളിപാടുകളുണ്ടാകുകയും, തെറ്റായാലും ശരിയായാലും രണ്ടുവാക്കു പറയുക എന്നൊരു ദുശീലത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പേടാന്‍ കഴിയാതെവരികയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ ചിത്രകരാനെ പൊലിപ്പിച്ച് സായൂജ്യമടയുന്നത്‌.:)

ബ്ലോഗില്‍ എത്തിപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്‍ വളരെക്കുറച്ച് ബ്ലോഗ് പാട്ടുകാരെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളു. പലപ്പോഴും സ്വന്തം തലപോകുന്ന തിരക്കിനിടയില്‍ നിന്നും അല്‍പ്പസമയമെടുത്ത് ബ്ലോഗില്‍ കറങ്ങുന്നതിനാല്‍ ഗൌരവമുള്ള വല്ല പോസ്റ്റുകളുമുണ്ടോ എന്നാണ് തിരച്ചിലിന്റെ മാനദണ്ഡം ! അതോടൊപ്പം വളരെ സാധ്യതകളുള്ള ഈ മാധ്യമത്തെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങിനെ ജനശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരാം എന്ന ചില അണ്ണാര്‍ക്കണ്ണന്‍ ചിന്തകളും, എല്ലാം കൂടി ബ്ലോഗിലും തിരക്ക് ജീവിതത്തിലും തിരക്ക്.സത്യമായും ഈ തിരക്ക് നല്ലതല്ലെന്നറിയാം, കുറച്ച് പാട്ടും, തമാശയും,കളിയും,വ്യായാമവും ഒന്നുമില്ലെങ്കില്‍ സ്വന്തം മനസ്സിനോട്, ജീവിതത്തോട് നീതികാണിച്ചില്ലെന്ന് എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാതിരിക്കില്ല.

അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ചിത്രകാരന് അജ്ഞാതമായ സംഗീതത്തിന്റെ കോര്‍ട്ടില്‍ കയറി ഗോളടിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഇന്നത്തെ ഏഷ്യാനെറ്റ് വാര്‍ത്തയില്‍ നിന്നും നമ്മുടെ ബ്ലോഗര്‍മാരുടെ സംഗീത ആല്‍ബമായ “ഈണം” എന്ന അഭിമാനകരമായ പദ്ധതിയുടെ ചില സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകള്‍ അങ്ങ് കട്ടെടുത്തു. ആ ചിത്രങ്ങള്‍ ചിത്രകാരന്റെ ആളില്ലാത്ത പോസ്റ്റില്‍ അടിച്ച് സ്വയം വീരനായകനാകാനുള്ള അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. സംഗീത സ്നേഹികള്‍ ക്ഷമിക്കുക !

ഈണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്വ്യൂസ്

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസില്‍ നിസികാന്ത് എന്ന ഈണം ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തകനുമായുള്ള അഭിമുഖമായി അവതരിക്കപ്പെട്ട വാര്‍ത്തയില്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട.... ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈണം സംഗീത ആല്‍ബം തയ്യാറാക്കിയ ബ്ലോഗര്‍മാരുടെ എല്ലാവരുടേയും പടങ്ങള്‍ കണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ നിസികാന്ത് ഈണത്തെക്കുറിച്ച്
വളരെ ഭംഗിയായി വിശദീകരിച്ചു. പരസ്പ്പരം കാണുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സംഗീതപ്രേമികളായ ബ്ലോഗ് സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഈണത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു സംഗീത കൂട്ടായ്മയായി ഭൂമിയില്‍ വര്‍ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മാന്ത്രിക വിദ്യ ബ്ലോഗിലൂടെ സാധിച്ചു. സംഗീതത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര സാധ്യത ഇനി ബ്ലോഗിലൂടെയായിരിക്കും
കുതിച്ചൊഴുകുക എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അശരീരി തന്നെയാണ് ഈണത്തിന്റെ സംഗീത ആല്‍ബത്തിലൂടെ
മലയാളികളായ സംഗീതപ്രേമികള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന സൂചന.

ഈണത്തിലെ എല്ലാപാട്ടുകളും വളരെ മനോഹരമാണെന്നു മാത്രമല്ല, സാങ്കേതികമായി വളരെ മികച്ച ശ്രവ്യാനുഭൂതി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവിധം പ്രഫഷണലായി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടവയുമാണ്. മലയാളിക്ക് അന്തസ്സോടെ പരിചയപ്പെടുത്താനാകുന്ന വിധം ശബ്ദമിശ്രണം ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ധന്യമായ സംഗീത സദ്യ തന്നെയായിരിക്കുന്നു ഈണം.പാട്ടുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്ന വൈവിദ്ധ്യം എത്ര ആവൃത്തികേട്ടാലും പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ആല്‍ബമായി ഈണത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഘടകമാണ്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിമണ്ഡലമായ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്കു വര്‍ഷിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളം സംഗീത മഴയായി ചിത്രകാരന്‍ ഹൃദ്യമായി ഈണത്തെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ഈണത്തിനു പിന്നില്‍
പ്രവര്‍ത്തിച്ച ബ്ലോഗ് കൂട്ടായ്മയുടെ ക്രിയാത്മക പ്രയത്നത്തെ ചിത്രകാരന്‍ വളരെ വളരെ വളരെ സ്നേഹത്തേടെ
അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പാട്ടുകര്‍ക്കാണ് ഏറ്റവും മൃദുലമായ ഹൃദയമുള്ളതെന്ന് ചിത്രകാരനു തോന്നുന്നു ... ഈണം സിഡി കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് എഴുതുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ തോന്നലുണ്ടായത് !

Monday, September 14, 2009

പതിനഞ്ചുകാരിക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞയാകാം !


ഇന്നത്തെ പ്രഭാതത്തെ പ്രതീഷാനിര്‍ഭരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ അഭിമാനകരമായ വാര്‍ത്ത ചിത്രകാരന്റെ മുന്നിലെത്തിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ മാതൃഭൂമിയോട് കൃതജ്ഞതയറിയിക്കട്ടെ.വാര്‍ത്ത കൊടുത്തു എന്നതിലുപരി ഈ വാര്‍ത്തക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് ചിത്രകാരനെ കൂടുതല്‍ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്.ഒന്നാം പേജില്‍ ഏറ്റവും മുകളിലായി ശാസ്ത്രന്വേഷകയായ ഹനാന്‍ ബിന്ത് ഹഷീം എന്ന പതിനഞ്ചുകാരിയുടെ പടവും വാര്‍ത്തയും നല്‍കുന്നതിലൂടെ പത്രാധിപ സമിതിയില്‍ പത്ര ധര്‍മ്മം എന്താണെന്ന് ബോധ്യമുള്ള അരെല്ലാമോ ഉണ്ട് എന്ന് മാതൃഭൂമി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത സിസി ജേക്കബ് ആരാധന കൂടി വസ്തുനിഷ്ടയില്‍ നിന്നും അകന്നിരിക്കുമോ എന്നു ഭയമുണ്ടെങ്കിലും ധന്യമായ ഒരു കൃത്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.അവരോടും നന്ദി പറയുന്നു.

ഹനാന്‍ ബിന്‍‌ത് ഹാഷിം
നമ്മുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടിക്കും, എ.ആര്‍.റഹ്‌മാനും ശേഷം ഹനാന്‍ ബിന്ത് ഹഷീം എന്ന പതിനഞ്ചുകാരിയും
ലോകത്തിന്റെ വേലക്കാര്‍ മാത്രമായ നമ്മളും ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് ലോകത്തിനുമുന്നില്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു.മാതൃഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ ഒന്നാം പേജ് വാര്‍ത്ത വസ്തുനിഷ്ടമാണെങ്കില്‍ ഹനാന്‍ നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്. ആ മിടുക്കി ആത്മബോധത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ചിത്രകാരനില്‍ പ്രതീക്ഷയുണ്ടാക്കുന്നത്. “മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഞാന്‍ നില്‍ക്കുന്നത്.അതില്‍ എനിക്ക് നാണക്കേടുണ്ട്.എന്റെ വിഷയം പഠിക്കാന്‍ പറ്റിയ സ്ഥപനം എന്റെ നാട്ടിലില്ലാത്തപ്പോള്‍ എനിക്കതേ ചെയ്യാന്‍ പറ്റു”
ചിത്രകാരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹനാന്‍ മോളേ ഈ ചിത്രകാരനും ആ ദുഖം പങ്കുവക്കുന്നു. ചിത്രകാരന്‍ സ്വന്തമെന്നു കരുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാച്ചിലെ ബട്ടണ്‍ സെല്‍ മുതല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ബോള്‍ പെന്നിലെ ബോള്‍ മുതല്‍...ഇന്ന് നമ്മള്‍ കാശുകൊടുത്ത് അഹങ്കാരത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കംബ്യൂട്ടറും, മൊബൈലും,കാല്‍ക്കുലേറ്ററും,കാറും,ഒന്നും സത്യത്തില്‍ നമ്മുടേതല്ലല്ലോ എന്ന ബോധം ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
അതിനൊരറുതിവരുത്താന്‍ ആയിരം ഹനാന്മാര്‍ ജന്മമെടുക്കട്ടെ എന്ന് കൊതിച്ചുപോകുന്നു.

നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറീങ്ങ് കോളെജുകളിലും, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്ന വന്ധ്യംങ്കരിച്ച അടിമ വേലക്കാരെയോര്‍ത്ത്
ദുഖിക്കുന്നു. റിട്ടയറാകുന്നതുവരെ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയെ ക്ഷ്വരം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രഫസര്‍മാരെ വല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശാന്തിപ്പണിക്കോ,പള്ളികളിലെ മുക്രിജോലിക്കോ നിയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. മുക്രികള്‍ക്ക് 4000 രൂപ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഭരണ കര്‍ത്താക്കളുള്ള ഈ നാടിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഹനാന്മാര്‍ക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും !

Sunday, September 13, 2009

നംബര്‍ വണ്‍ വശ്യ സുന്ദരി !

ലോകത്തിലെ നംബര്‍ വണ്‍ മാക്സിം ഹോട്ട് ബിബാഷ ബസുവിന്റെ വശ്യമനോഹരമായ ശരീരവും വഴിയംബലമാണെന്നറിയിക്കുന്ന നോട്ടവും കണ്ടിട്ട് ചിത്രകാരനെന്തോ അറപ്പു തോന്നുന്നു ! കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കുന്നതുപോലാണോ എന്നും സൌകര്യമ്പോലെ സംശയിക്കാം.മുന്തിരി പോകട്ടെ,കണ്ണുകളൊന്നമര്‍ത്തിയടച്ചാല്‍... വേപ്പിന്‍ കുരുവാണെങ്കിലും ചവക്കുന്നത് കിട്ടാത്തമുന്തിരിയാണെന്ന് സങ്കല്‍പ്പിക്കാമല്ലോ ! നോ വ്യത്യാസം :) അത്രേയുള്ളു ...ഈ നംബര്‍ വണ്ണും, ഹോട്ടും,മാക്സിമവും, മാങ്ങാത്തൊലിയും. കണ്ണിന്റെ കുഴപ്പംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഓരോ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ !!!! മനസ്സുകള്‍ തമ്മിലുള്ള സഹയോഗമാണ് മഹത്തരമെന്നറിയാത്ത ഇറച്ചി ഉപഭോക്താക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഓരോ അവര്‍ഡുകളും,അംഗീകാരങ്ങളും.

സ്കൂപ്പ് ഐ പോര്‍ട്ടലില്‍ ബിപാഷ ബസുവിന്റെ തീക്കൊള്ളിപോലുള്ള ഒരു പടവും വാര്‍ത്തയുമുണ്ട്. ഈ അഖില ലോക അംഗീകാരം ലഭിച്ച 100 മാദക തിടംബുകളില്‍ ആദ്യത്തെ 9 പേരും ഇന്ത്യാക്കാരാണത്രേ ! അതില്‍ നിന്നുതന്നെ ഈ അംഗീകാരം ഇന്ത്യന്‍ ജനമനസുകളില്‍ ചരക്കു സംസ്ക്കാരം കൃഷിചെയ്ത് വിളവെടുക്കാനുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

വിജയ ദശമി ബുദ്ധന്റെ ജന്മദിനം !

നാം വിദ്യാരംഭ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്ന വിജയ ദശമി ഈ സപ്തംബര്‍ 28 ന് തിങ്കളാഴ്ച്ചയാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകാശോജ്ജ്വലമായ വിതാനത്തിലേക്ക് പൌരസ്ത്യ സംസ്ക്കാരത്തെ ഉയര്‍ത്തിയ, മനുഷ്യകുലം നിലനില്‍ക്കുന്നോളംകാലം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രകാശമണയാത്ത ദാര്‍ശനികനായ ചരിത്ര പുരുഷനാണ് ബുദ്ധന്‍. അശോക ചക്രവര്‍ത്തിയാല്‍ ലോകമെംബാടും പ്രസരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധ ദര്‍ശനങ്ങളും, ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളും, മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ സാന്ത്വനവും, കലാ-സാംസ്ക്കാരിക നവോദ്ധാനത്തിന്റെ പ്രകാശവീചികളും ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ ധര്‍മ്മബോധത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്.

മാനവികതയേയും,ദീനാനുകംബയേയും,നിസ്വാര്‍ത്ഥമായ സ്നേഹത്തേയും ആശ്ലേഷിച്ച് അറിവിലൂടെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്ന ബുദ്ധദര്‍ശനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മേ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി ആടിമത്വത്തിന്റെ കയങ്ങളിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ കള്ള പുരാണങ്ങളുടെ കുടിലതയില്‍ നിന്നും മോചനം നേടാനാകുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ബുദ്ധ ജന്മദിനത്തില്‍ ചിത്രകാരനു നല്‍കാനുള്ളത്.ആരും ബുദ്ധ ധര്‍മ്മം സ്വീകരിക്കാനോ,ബുദ്ധവേഷം കെട്ടാനോ അല്ല വിവക്ഷ.നമ്മുടെ സത്യത്തിലുള്ള ചരിത്രത്തിനുമുകളില്‍ അസത്യത്തിന്റെ ഹൈന്ദവ മയക്കുമരുന്നും,ലൈംഗീകതയുടെ അരാജകത്വവും,അധര്‍മ്മത്തിന്റെ നീതിശാസ്ത്രങ്ങളും വിസര്‍ജ്ജിച്ച ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ കുടിലതയുടെ കാതലായി തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ വിസര്‍ജ്ജ്യം പ്രസാദമായ ഭുജിക്കാതെ, അത് നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നും കഴുകിക്കളയുക എന്നതും.

ലോകം മുഴുവന്‍ ഒരു ജോലിക്കുവേണ്ടി തെണ്ടി നടക്കുന്ന ശൂദ്രരും ദാസ്യവ്യക്തിത്ത്വമുള്ളവരുമായ നമ്മുടെ,... ഗള്‍ഫിലെ പ്രാകൃത അറബികളുടെ കൂലികള്‍ തൊട്ട് സിലിക്കണ്‍ വാലിയിലെ വെള്ളക്കാരന്റെ ഐടി. കൂലികള്‍ വരെയുള്ള ഇന്ത്യന്‍ തെണ്ടികളെ അവന്റെ ദുര്യോഗത്തിലും,അടിമത്വത്തിലും ലജ്ജിപ്പിക്കാത്ത ആത്മാഭിമാനമില്ലായ്മക്ക് കാരണഭൂതമായിരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യപുരാണങ്ങളും,വൈശിക തന്ത്രങ്ങളും,പണത്തിനുമീതെ പരുന്തും പറക്കില്ലെന്ന ചാണക്യ സൂത്രങ്ങളും,ജാതി-വര്‍ണ്ണ-അടിമ വിശ്വാസങ്ങളുമാണ്.

ബുദ്ധ ധര്‍മ്മത്തിന്റെ മഹനീയമായ മിഷണറി പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നും അക്ഷര വിദ്യയും,ആയുര്‍വേദവും,ആയോധന വിദ്യയും,ജ്യോതിശാസ്ത്രവും,കാര്‍ഷിക ശാസ്ത്രവും,തച്ചുശാസ്ത്രവും,ലോഹ ശാസ്ത്രവും പഠിക്കാനുള്ള വിദ്യാരംഭദിനമായി ആചരിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധജയന്തി ദിനത്തെ വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യ ചെപ്പിടി വിദ്യയിലൂടെ ... ഒരു പൊലിപ്പിക്കപ്പെട്ട (വ്യഭിചാരിക്കപ്പെട്ട)ക്രുദ്ധദേവിയാല്‍ ബുദ്ധധര്‍മ്മത്തിലും,സദാചാര മൂല്യങ്ങളിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പൂര്‍വ്വപിതാമഹന്മാരായ (നാഗന്മാരെന്നും അസുരന്മാരെന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരെ) കൊന്നൊടുക്കി ബ്രാഹ്മണ്യ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ച വിജയദിനമായി,വിജയ ദശമിയായി ലേബലൊട്ടിച്ച് പുരാണ കഥകള്‍ ചമച്ചുണ്ടാക്കി, ബുദ്ധജയന്തിയെ ആയിരക്കണക്കിനു കൊല്ലങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ നിന്നും മായ്ച്ചു കളയുകയായിരുന്നു. ഈ സത്യങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കാതെ... ചരിത്രമായി അവരോധിക്കാതെ,ചന്ദ്രനിലേക്ക് അമിട്ടും വാണവും വിട്ടതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ അടിമത്വം ഇല്ലാതാകില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ബുദ്ധജയന്തി ദിനത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ആത്മാന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സത്യാന്വേഷണം ആരംഭിക്കാം.
....................................

ബുദ്ധന്റെ, ബുദ്ധ ധര്‍മ്മത്തിന്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വാധീനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ബോധി വൃക്ഷമായ ആല്‍ മരവും, കൂത്തബലവും,ശാക്യാന്മാരും(ബുദ്ധന്റെ ബന്ധുക്കള്‍) കുളവും,ഹിന്ദു സ്ത്രീകള്‍ കുടുംബത്തിന്റെ പവിത്രതയുടെ പേരില്‍ ചങ്കില്‍ കെട്ടി നടക്കുന്ന ആലിലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള താലിയും,ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ജന സ്വീകാര്യനാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആലിലയും,ശാസ്താ ക്ഷേത്രങ്ങളും,അയ്യപ്പന്‍ കാവുകളും,പഴയ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളും, ചമ്രവട്ടം,കാര്യവട്ടം,പാലാരിവട്ടം(പാലി ആര്യന്മാരുടെ യോഗ സ്ഥലം)തുടങ്ങിയ സ്ഥലനാമങ്ങളും,മലയാളത്തിന്റെ ആദ്യ ലിപിയായ വട്ടെഴുത്തും,കോലെഴുത്തും,വിദ്യാരംഭ ദിനത്തില്‍ ഹരിശ്രീ എന്ന വിഷ്ണു സ്തുതിയായ ആദ്യാക്ഷര ചടങ്ങിനുപകരം നിലവിലിരുന്ന ബുദ്ധനെ ഓര്‍ക്കുന്ന "നാനം മോനം" അക്ഷരമാലയും തുടങ്ങിയ ധാരാളം വസ്തുതകള്‍ ഇന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട നന്മയുടെ സ്മരണകളുയര്‍ത്തി നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

Saturday, September 12, 2009

ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ ബ്ലോഗാവതാരം !!!

ചിത്രകാരന്റെ അത്രയൊന്നും ലോകപ്രശസ്തനല്ലാത്ത ഒരു കവിയും സാഹിത്യകാരനും വെറും സീരിയല്‍ നടനുമായ ശ്രീ ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട് ബൂലോകത്ത് സദയം വന്ന് അവതരിച്ച വിവരം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ദുഷ്ടന്മാരായ ബ്ലോഗര്‍മാര്‍ ഈ അവതാര മാഹാത്മ്യം വായിക്കുവിന്‍ ! ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര വര്‍ഷം മുന്‍പ് ബൂലോകത്ത് അവതരിക്കാനായി വന്ന് ബൂലോകം തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന സ്ഥിതിയായപ്പോള്‍ സ്ഥലത്തെ കംസന്മാരെ ഭയന്ന് തൃപ്പാദങ്ങള്‍ ഗര്‍ഭപാത്രത്തിലേക്കുതന്നെ പിന്‍‌വലിച്ച് ഓടിയൊളിച്ച ആളാണ് ഈ കവി.മഹാ ഭീരു !!! എന്നാല്‍, രണ്ടാമത്തെ വരവ് രണ്ടും കല്‍പ്പിച്ഛാണ്. ബൂലോകനാഥ ഗൂഗിളമ്മച്ചിയുടെ ദൂതനായ അമേരിക്കന്‍ അനന്തന്‍ ബ്ലോഗര്‍ ഒരു ദിവ്യ പ്രഭാവലയമായി ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ കുടപിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ സാഹിത്യകാരനെ ഒന്നു കടിച്ചുകുടയാന്‍ കവിത വായിച്ചു ശീലമുള്ള മാന്യ ബ്ലോഗര്‍മാര്‍ മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് ചിത്രകാരന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ചിത്രകാരന്‍ അദ്ദേഹത്തെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയതേയുള്ളു എന്നതിനാലും,കുത്തിയിരുന്ന് ഒറ്റയിരുപ്പിന് വായിച്ചുതീര്‍ക്കാന്‍ സമയക്കുറവുള്ളതിനാലും... കവിയെ കല്ലെറിയാന്‍ അശക്തനായിരിക്കുന്നു ! കല്ലേറ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പ്രിന്റെഡ് മീഡിയയിലെ പൊണ്ണത്തടിയന്മാരെപ്പോലെ പ്രമേഹവും,കൊളസ്ട്രോളും വര്‍ദ്ധിച്ച് ഏതു കലാകാരനും സാഹിത്യകാരനും ഷണ്ഡന്മാരായിപ്പോകുമെന്നതിനാല്‍ ബൂലോകം വിവേകം കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കു വേണ്ടത് പ്രിന്റഡ് മീഡിയയുടെ വരംബത്ത് നോക്കുകുത്തികള്‍ പോലെ നില്‍ക്കുന്ന താരങ്ങളായ സാഹിത്യകാരന്മാരല്ല, ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജീവിത മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ച പകര്‍ന്നു തരുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സുകളേയാണ് :)
ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ ബ്ലോഗുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍ : 1) സ്വകാര്യം 2)തുറമുഖം-കവിതകള്‍
ചിത്രകാരന്‍ ലിങ്കിടാന്‍വേണ്ടി ഒരു കുറിപ്പെഴുതിയതാണ്.ചുള്ളിക്കാടിന്റെ ആരാധകര്‍ പല്ലിറുമ്മാതെ ഒരു ചായകുടിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോകുക :)
.....................................
താഴെ കാണുന്നത് ചുള്ളിക്കാടിന്റെ സ്വകാര്യത്തിലെ ഒരു അപേക്ഷ എന്ന പോസ്റ്റില്‍ ചിത്രകാരന്‍ എഴുതിയ കമന്റാണ്.
(ആ കമന്റ് ഡിലിറ്റായിപ്പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.)

chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...

നല്ല കല്ലേറ് ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രിന്റ് മീഡിയയിലെ ദന്തഗോപുര വാസികളായ സാഹിത്യ കാരണവന്മാരൊന്നും ബ്ലോഗില്‍ കയറാന്‍ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല. ഇവിടെ എഡിറ്റര്‍മാരുടെ വെണ്‍കൊറ്റകുടയും പല്ലക്കും ബ്ലാക്ക് കാറ്റുകളും പോലീസും പട്ടാളവുമൊന്നും നടപ്പില്ലാത്തതിനാല്‍
ആരെങ്കിലും സാറെ സാറെ സാംബാറെ എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉടുമുണ്ട്
പറിച്ചോടിയെന്നിരിക്കും എന്ന് സാഹിത്യ നായന്മാര്‍ക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടെന്ന ഏറെക്കുറെ നഗ്നനായ കവിക്ക്
ബ്ലോഗില്‍ അതി ജീവിക്കാനും, ബാല്യം ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു കൊടുംകാറ്റാകാനും(ചായക്കപ്പിലെ മുതല്‍ റ്റൊര്‍ണാടോ വരെ)സാധ്യതയുണ്ട്.
നല്ല വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ... കല്ലുമഴ കൊള്ളാന്‍...
കവിതയുടെ കൂടെ ഗദ്യം കൊണ്ടൊരു ചുറ്റിക്കളി നടത്തിയാല്‍ മതിയാകും. കമന്റുകള്‍ക്ക് മറുപടി എഴുതുന്ന മര്യാദകൂടി കാണിച്ചാല്‍
വിമര്‍ശനത്തിന്റെ പുസ്തക പരംബര തന്നെ തുടങ്ങാനാകും :)

ചുള്ളിക്കാട് ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള പുസ്തകം തന്നെയല്ലേ ഈ ബ്ലോഗ്.
മൂന്നു ലക്ഷം കിട്ടാനുള്ള വഴി കുറച്ചകലെയാണെന്നു മാത്രം !
September 12, 2009 8:38 AM

ഓം പ്രകാശ് എന്ന പ്രതിഭ !!!

സ്കൂപ് ഐ എന്ന സൈറ്റിലെ ഓം പ്രകാശ് ചരിതം വായിച്ചപ്പോള്‍ കോരിത്തരിച്ചുപോയി.
നമ്മുടെ സി.പി.എം. എന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ മണ്ടെരി രോഗം പൂര്‍ണ്ണമായും ഭേദപ്പെടുത്തി,പാര്‍ട്ടിയെ അഖിലേന്ത്യ തലത്തില്‍
ഏകകക്ഷി ഭരണത്തില്‍ തന്നെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ശേഷിയുള്ള മഹത്തായ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പ്രതിഭയാകുന്നു
ഓം പ്രകാശ്. മാത്രമല്ല, പ്രകാശ് കാരാട്ടിനെപ്പോലെ സുന്ദരനും,കോമളനുമായതിനാല്‍ സി.പി.എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി തന്നെയാക്കാന്‍ അനുയോജ്യന്‍. കോണ്‍ഗ്രസ്സുപോലുള്ള നെഹൃ-ഗാന്ധിയന്‍ സൌന്ദര്യസങ്കല്‍പ്പങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല,അതിജീവിക്കാനും പാങ്ങുള്ള കഠിന ഹൃദയനും അതേസമയം സീരിയല്‍-സിനിമ നടികളുടെ കാമദേവനും ! ഇത്രയും യോഗ്യതയുള്ള ചുണക്കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടാണോ പാര്‍ട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ച മുരടിപ്പ് തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ? കുറഞ്ഞത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോ, പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയോ, ആയി ഉടന്‍ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട നമ്മുടെ നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ ഓം പ്രകാശിനെ ആരാണ് വെറുമൊരു ഗുണ്ടയായി നിലനിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ? പാര്‍ട്ടിയിലെ കട്ടന്‍ ചായ, പരിപ്പുവട, ദിനേശ് ബീഡി ഇനങ്ങളെ മുഴുവന്‍ ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ നിലവാരത്തിലേക്ക് പരിവര്ത്തനപ്പെടുത്താന്‍ കെല്‍പ്പുള്ള ഈ മോഹന രൂപന്‍ ഭഗവാന്‍ സ്റ്റാലിന്റെ കലികാല അവതാരമാണെന്നതില്‍ സംശയം വേണ്ട. അമാനുഷ മോഹന്‍ലാല്‍ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ടൈപ്പിലുള്ള ഈ പ്രതിഭയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളുടെ “സ്കൂപ്പ് ഐ” യിലെ പോസ്റ്റ് വായിക്കാന്‍ ഈ ലിങ്ക് ഞെക്കുക.ചിത്രകാരനെ അവിടെ എത്തിച്ച സുകുമാരേട്ടന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക്:ആരാണ് ഈ ഓം പ്രകാശ്

Friday, September 11, 2009

സത്യത്തിനും അസത്യത്തിനുമിടക്കുള്ള ഒത്തുതീര്‍പ്പ് ശ്രമം

സത്യത്തിനും അസത്യത്തിനും ഇടക്കുള്ള ഒത്തുതീര്‍പ്പിന് ഇടമുണ്ടോ ?
ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ആത്മഹത്യാപരം കൂടിയാണ് ആ നിലപാട്‌.
വാശിയോ ശാഠ്യമോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആരെയെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കുന്നെന്ന് നമ്മുടെ അമ്മമാര്‍ കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. അത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. “കുട്ടിയേ വികൃതി കാണിച്ച ഏട്ടനെ നമുക്ക് വിളക്കത്ത് ചോറുകൊടുത്ത്,ഇരുട്ടത്ത് കെടത്തിഒറക്കാം കെട്ടോ”
എതിരാലിക്ക് ശിക്ഷകിട്ടുകയും ചെയ്തു വാശി ജയിക്കുകയും ചെയ്തു.പക്ഷേ,ഈ ശിക്ഷാവിധി കുട്ടികളോടെ നടപ്പുള്ളു.
ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും,ചരിത്രത്തിന്റേയും,സത്യത്തിന്റേയും പ്രചാരകരായ യുക്തിവാദികളെ നമുക്കെങ്ങനെയാണ് ആക്ഷേപിക്കാനാകുക ?
സത്യത്തിനു പകരം പകുതി സത്യമോ കാല്‍ ഭാഗം സത്യമോ മതിയെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ശരിയാകുമോ ? കാരണം പകരം സത്യത്തോടൊപ്പം കൂട്ടി ചേര്‍ക്കുന്നത് അസത്യമായിരിക്കും. ഇതു സമൂഹത്തെ വിഷലിപ്തമാക്കും. അറിവുള്ളവരും അറിവിനെ സ്വന്തം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുമായി കൂട്ടിക്കലര്‍ത്താന്‍ തയ്യാറാകാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് യുക്തിവാദികളും,വിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ളത്. വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിനു താങ്ങാനാകില്ല, അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് മത വിശ്വാസപരമായ ഒരു ദൌര്‍ബല്യത്തെ എന്നെന്നും നിലനിര്‍ത്തണമെന്ന് വാദിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തെ ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് എറിയുന്നതിനു തുല്യമാകും. ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്‍ സ്വന്തം വീട്ടില്‍ വാടകക്കു താമസിക്കുന്നവനെപ്പോലെയാണ്. അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കിത്താബുകളും,പൌരോഹിത്യത്തിന്റെ കെട്ടുകഥകളുടെ ഭാണ്ഡവുമായി
അവനെ അവന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്നോ, നാട്ടില്‍ നിന്നോ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാന്‍ ശാസ്ത്രബോധമുള്ള സമൂഹങ്ങള്‍ക്ക് അനായാസം സാധിക്കും.അവന്റെ സംബത്തെല്ലാം റ്റെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ വാടകയായി ശാസ്ത്ര സമൂഹം കൈവശപ്പെടുത്തും.വിനീത വിധേയ അടിമയായി നില്‍ക്കാനേ ഈ അവസരത്തില്‍ കിത്താബും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്കു കഴിയു.
ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവിലാണ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കര്‍ത്താക്കളായ നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരായ യുക്തിവാദികളെ നാം കാണേണ്ടതാണ്.
കെ.പി.സുകുമാരേട്ടന്റെ ശിഥിലചിന്തകളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ചിന്തകളും നിലപാടുകളും ശിഥിലമാകുന്ന കാഴ്ച്ച
ഖേദകരമാണെന്ന് ചിത്രകാരന്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക്: യുക്തിചിന്തകള്‍
...................................................
Blogger chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...

വിശ്വാസികള്‍ക്കും അവിശ്വാസികള്‍ക്കും സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ അവകാശമുള്ളതിനാല്‍
സുകുമാരേട്ടന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും
സുകുമാരേട്ടന്റെ പ്രത്യേകതകളായി മാനിക്കപ്പെടാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും യോഗ്യമാണ്.

എന്നാല്‍,യുക്തിവാദികളും മതവിശ്വാസികളും അറിവിന്റെ പങ്കുവക്കലിലൂടെയും,സംവാദങ്ങളിലൂടെയും സ്വയം നവീകരിക്കപ്പെടുകതന്നെയാണു ചെയ്യുന്നത്. സുകുമാരേട്ടന്‍
കാണിക്കുന്ന സൌമനസ്യം സ്നേഹത്തിന്റെ അന്ധതയാലോ, ദൌര്‍ബല്യത്താലോ പ്രകടമാകുന്ന
അതീവ സ്ത്രൈണമായ ചിന്തയാണെന്നു തോന്നുന്നു.
നിലവിലുള്ള സ്നേഹാന്തരീക്ഷം തകരുമോ എന്ന് ഭയന്ന്
സത്യം പറയാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന
ദുരന്തങ്ങാള്‍ ഭീകരമാണ്. നഗ്ന സത്യങ്ങള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാകില്ലെന്നത് സത്യമാണ്.
ആ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.
കുറച്ച് സാവകാശം നല്‍കുക എന്നതു മാത്രമാണ് പരിഹാരം.

സ്ത്രൈണമായ അല്ലെങ്കില്‍ ദുര്‍ബല ചിത്തരായ മനുഷ്യരില്‍ നിന്നും സത്യത്തെ കുറച്ച് അകലത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.സത്യത്തിന്റെ നിര്‍ദയ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് സ്വയം ധാരണ ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നതുവരെ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
എന്നാല്‍ എക്കാലത്തേക്കും സത്യത്തെ മറച്ചുവക്കുന്നത് അവരോടു ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയുമാകും.

സത്യത്തില്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് സംവാദങ്ങളില്‍ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവര്‍ വളരെ
നന്മ നിറഞ്ഞ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്.ഈ നന്മ അവര്‍ക്കു സിദ്ധിച്ചത് അതാതു മതങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു അവര്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു.
മത ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും ഇറുക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃകാ സമൂഹ ജീവികളായി അഭിമാനപൂര്‍വ്വം തങ്ങള്‍ക്കു ലഭിച്ച പരിമിത ലോകത്ത്
വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടീക്കുംബോഴാണ് തങ്ങള്‍ക്കു കടക വിരുദ്ധമായ ചിന്തകളുള്ള യുക്തിവാദികളെ തങ്ങളുടെ ലോകത്തിന്റെ ആകാശവും,ഭിത്തികളും തറയും പൊളിച്ചടുക്കുന്നവരായി ഇവര്‍ക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്നത്.
സ്വാഭാവികമായും വിശ്വാസിയുടെ ധാര്‍മ്മിക രോക്ഷമിളകും. അതേ ബൂലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളു.

പൂണ്ണമായും അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയമായതിനാല്‍ ഈ സംവാദത്തിനിടക്ക്
എത്ര പരുഷമായി തര്‍ക്കിച്ചാല്‍ പോലും യാഥാര്‍ത്ഥ്യലോകത്ത് മനുഷ്യസ്നേഹത്താല്‍ ഒന്നാണെന്നു തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന ഈ രണ്ടു കൂട്ടരേയും പരസ്പ്പരം സംവാദങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പേടാന്‍
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.അല്ലാതെ അനാവശ്യമായ ഭയത്തിന് അടിമപ്പെടുകയല്ല.

വിശ്വാസികള്‍ക്കും അവിശ്വസികള്‍ക്കും ഇതിനു രണ്ടിനുമിടയിലേക്ക് കൂറുമാറിയ :)സുകുമാരേട്ടനും
ചിത്രകാരന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ !!!

എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാം മന്യേമ്മാരാണ്.
ഒരമ്മ മക്കള്‍! പരസ്പ്പരം ലഭിക്കുന്ന അറിവുകള്‍
പങ്കുവക്കുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ
തിരിച്ചറിവുകൊണ്ടാണ്; ശത്രുതയാലല്ല.

September 11, 2009 12:26 AM

Thursday, September 10, 2009

മനോഹരമായ നര്‍മ്മ കഥകള്‍

ചിത്രകാരന്‍ പൊതുവെ കഥകള്‍ വായിക്കാറില്ല. കഥകള്‍ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല,നെറ്റില്‍ കയറാന്‍ ലഭിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്‍ പരമാവധി ബ്ലോഗുകള്‍ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാനുള്ള തിരക്കില്‍ ഒരു കഥക്കുള്ളില്‍ അകപ്പെട്ട് മറ്റു പോസ്റ്റുകള്‍
കാണാതെ വരുമല്ലോ എന്ന ചിന്ത സൃഷ്ടിക്കുന്ന അക്ഷമയാകാം. അല്ലെങ്കില്‍, ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രകാരന്റെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍,ചിന്തകള്‍ കഥകള്‍ വായിക്കാന്മാത്രം അനുയോജ്യമല്ലെന്നതുമാകാം.അതിനുപുറമേയാണ് കഥകള്‍ വായിക്കുംബോള്‍ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം എന്തായിരുന്നു എന്ന് മറന്നുപോകുന്ന ശ്രദ്ധക്കുറവോ,തന്മാത്രാരോഗമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ !

എന്നാല്‍, ഇയ്യിടെയായി ഒരു നര്‍മ്മ കഥാകാരന്റെ കഥകള്‍ അഗ്രഗേറ്ററില്‍ തടഞ്ഞാല്‍ ഉടന്‍ വായിച്ചു തീര്‍ക്കാനുള്ള ഒരു അഭിനിവേശം പ്രകടമായിരിക്കുന്നു. ഈ അഭിനിവേശം ചിത്രകാരനെത്തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു ! ഈ നര്‍മ്മ കഥാകാരനെ ചിത്രകാരന് നേരിയൊരു പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ പ്രിയ ദുഷ്ടന്‍ കഥ എഴുതുമെന്ന് സ്വപ്നത്തില്‍പ്പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല :)
ഒരു ഭാഷാപ്രേമിയാണെന്നേ കരുതിയിരുന്നുള്ളു. എന്നാല്‍ ആളു ചില്ലറക്കാരനല്ല, നല്ല മുഴുത്ത നോട്ടുതന്നെയാണെന്ന് ഇപ്പോള്‍ ബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നു.പുറത്തു കാണിക്കുന്ന വിനയവും, മനോഹരമായ ചിരിയും കുപ്പിയുടെ അടപ്പേ ആകുന്നുള്ളു !
അകത്ത് കഥയുടെ കശ്മലന്‍ നുരഞ്ഞുപൊങ്ങി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതീവ കൈവഴക്കത്തോടേ,അനുവാചകനെ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തില്‍ കുലുക്കി കഴുകി,കഥയുടെ അകത്തളത്തിലെ മേശയില്‍ വച്ച് തന്റെ രസം നുരയുന്ന കഥയുടെ വീഞ്ഞ് നിറച്ച് മൂടികൊണ്ട് വൃത്തിയായി അടച്ച് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി മാത്രമേ ഈ ചങ്ങാതി നമ്മേ പുറത്തു വിടുന്നുള്ളു.

ബ്ലോഗില്‍ നര്‍മ്മ കഥയുടെ വീഞ്ഞ് അനധികൃതമയി വിതരണം നടത്തുന്നതിന്റെ പേരില്‍ ഈ ബ്ലോഗറെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് അഴിയെണ്ണിപ്പിക്കാന്‍ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ചിത്രകാരന്‍. ബ്ലോഗര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ കേസുകൊടുക്കുന്നതില്‍ വിദഗ്ദരായ ബ്ലോഗാത്മാക്കളുടെ ഗുണ്ടാസേവനം തേടിയാലോ എന്നുപോലും ചിന്തിച്ചുപോകുന്നുണ്ട് ... അസൂയ കാരണം :)

അഭിവാദ്യങ്ങള്‍..... കുമാരന്‍ !!!! കുമാരന്റെ കുമാര സംഭവങ്ങളിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് :മീനാക്ഷിയുടെ ക്യൂട്ടെക്സ്

Wednesday, September 9, 2009

“ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ കോണക ചീളുകള്‍”

ബ്ലോഗര്‍ സത്യാന്വേഷിയുടെ ബ്ലോഗില്‍ എന്തുകൊണ്ട് ജാതി പറയുന്നു? എന്നൊരു പോസ്റ്റ് വായിച്ചു.
കുറെ ദിവസം മുന്‍പാ‍യിരുന്നു വായന. ഇപ്പോള്‍ അവിടെ ചെന്നപ്പോള്‍ കമന്റുകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര നടക്കുന്നു.
ജെയ് വിളിക്കാന്‍ സമയമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഒരു അഭിവാദ്യമര്‍പ്പിച്ച് തിരികെപ്പോന്നു.
ചിത്രകാരന്‍ അവിടെ എഴുതിയ കമന്റുകള്‍ താഴെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. സത്യാന്വേഷിയുടെ പോസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ.

Blogger chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...

ജാതിവാദികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും അഭിപ്രായവും ഒരു കുറവൊന്നുമല്ല.
ജാതി വാദികള്‍ക്ക് ആധിപത്യമുള്ള വേദികളില്‍ അത് അയൊഗ്യതയും സംസ്ക്കാരശൂന്യതയുമായി വിലയിരുത്തപ്പെടും എന്നത് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയെ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാര്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ്.
അത് സ്വാഭാവികമാണ്.
ജാതീയമായ സ്വാര്‍ത്ഥ താല്‍പ്പര്യങ്ങളുടെ സഹകരണ സംഘത്തെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന പുരോഗമന ചിന്തയെ,...സത്യാന്വേഷികളെ എതിരാളികള്‍ പുവ്വിട്ട് പൂജിക്കില്ല.

ജാതി പറയലോ,ജാതി ചോദിക്കലോ,
ജാതിയില്‍ അഭിമാനിക്കലോ അല്ല കാര്യം.
ജാതീയമായി സമൂഹത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാന്‍ നടക്കുന്ന
സവര്‍ണ്ണ-ബ്രാഹ്മണ വിഷ ജീവിയെ അവന്റെ ജാതിവാലില്‍ തൂക്കിയെടുത്ത് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ്
പ്രധാനം.അഭിമാനിക്കേണ്ടത് ശരിയായ ചരിത്രത്തിലാണ്. അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണന്‍ തള്ളയുടെ കൂടെ കിടന്നതിന് ബദലായി നല്‍കിയ കള്ള ചരിത്രത്തിലല്ല.അതിന്റെ ചരിത്രാവശിഷ്ടമായ സവര്‍ണ്ണജാതിപ്പേരിലുമല്ല. ബ്രാഹ്മണന്റെ വ്യഭിചാര ചരിത്രം പേറുന്ന ജാതിവാലുകളിലല്ല.
വര്‍മ്മ,നായനാര്‍,മേനോന്‍,നംബ്യാര്‍,നായര്‍,
മാരാര്‍,പൊതുവാള്‍,വാര്യര്‍,കുറുപ്പ്,പിള്ള,തംബി,കൊരങ്ങ്,ഹനുമാന്‍...
തുടങ്ങിയ ശൂദ്ര ജാതിപ്പേരുകളെല്ലാം പുരാതന മലയാളത്തില്‍ വേശ്യാ സന്തതികള്‍ക്കും അവരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്കും ഹൈന്ദവജാതീയതയുടെ പ്രചാരകരും
പ്രായോക്താക്കളുമായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യം നല്‍കിയ കൂലി-സ്ഥാനപ്പേരുകളാണ് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു.
ചരിത്രം നശിപ്പിച്ച് ഇവന്മാരെയെല്ലാം തന്തയുള്ളവരാക്കനുള്ള ശ്രമം പണം കൊണ്ടും അധികാരം കൊണ്ടും സാധിക്കുമെന്ന് പ്രിന്റ് മീഡിയക്ക് സ്വാധീനമുള്ള കാലത്ത് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു.
എന്നാല്‍ ഇന്ന് നെറ്റിലൂടെ സത്യം പുനര്‍ജ്ജനിക്കുതന്നെ ചെയ്യും.

ഈ വൃത്തികെട്ട ചരിത്രമുള്ള ജാതി വാലുമായി ഇന്നും പഴയ കെട്ടുകഥയുടെ മാടംബിത്വം പേരിന്റെ പിന്നില്‍ പോലും അലങ്കരിച്ചു നടക്കുന്നവരെ അവരുടെ വേശ്യാ ചരിത്ര പാരംബര്യത്തിലൂടെ നോക്കിക്കാണാന്‍ , അതു ബ്ലോഗിലെങ്കിലും മുഖത്തുനോക്കി പറയാന്‍ മനുഷ്യത്വത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ സത്യസന്ധത പുലര്‍ത്തുക.ജന്മിത്വത്തോടും,മാടംബിത്വത്തോടും,ബ്രാഹ്മണ്യ തൊഴുത്തിനോടും ചേര്‍ത്തുകെട്ടിയ മാനവികതയെ ശുദ്ധീകരിക്കാന്‍...വര്‍ഗീയതയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി...
ജാതിയതയെ നശിപ്പിക്കാനും അതുതന്നെയാണ്
നല്ല വഴി.

ചിത്രകാരന്റെ ആശംസകള്‍...!!!

30 August, 2009 12:27 PM
Blogger chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...

കൊള്ളാലോ....കര്‍ത്താവേ !!!
ഇതിലെ കമന്റെല്ലാം വായിക്കാന്‍ ഒരു ദിവസമെടുക്കും !

അതുകൊണ്ട് ചിത്രകാരന് പറയാനുള്ളത്
പറഞ്ഞ് സ്ഥലം വിടാം.

1) ജാതി ചോദിക്കുന്നതും,പറയുന്നതും,ജാതിയില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നതും,ജാതിപ്പേര്‍ പേരിന്റെ വാലയി കൊണ്ടുനടക്കുന്നതും സങ്കുചിതത്വവും സ്വാര്‍ത്ഥതയും വര്‍ഗ്ഗീയതയും തന്നെയാണ്.അവര്‍ണ്ണനായാലും,സവര്‍ണ്ണനായാലും,
മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇനമായാലും!

2)സാമൂഹ്യമോ,ശാസ്ത്രീയമോ ആയ പഠനത്തിന്റെ
ഭാഗമായോ വിഭാഗീയതയേയോ അസമത്വത്തേയോ
ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായോ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നവര്‍ ജാതിയോ,മതമോ,മറ്റു സാമൂഹ്യ വേര്‍തിരിവുകളോ
അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവര്‍ അതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുതന്നെ സാമൂഹ്യ ഉദ്ദാരണം നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കു മുന്നിലോ സന്നദ്ധ സംഘങ്ങള്‍ക്കു മുന്നിലൊ എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്കും തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ സ്ഥാനം ജാതി-മത പേരുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ സങ്കുചിതത്വമൊന്നും തോന്നേണ്ടതില്ല.അസമത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ മാര്‍ഗങ്ങളാണവ.

3) എന്നാല്‍ ... വര്‍ത്തമാന കാലത്തില്‍
തന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ജാതിപ്പേരു ചേര്‍ത്ത് അഭിമാനിച്ചു നടക്കുന്ന ചെറ്റകളേ ചെറ്റകളായി തന്നെ
സമൂഹം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
കാരണം ഗുരുതരമായ സാമൂഹ്യ മലിനീകരണം
നടത്തുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളാണിവര്‍.
ഒന്നായി കാണേണ്ട സമൂഹത്തെ വീണ്ടും ജാതീയമായ
വിവേചനത്തിന്റേ ഭൂതകാലത്തേക്കു ഒരു ഫാഷനായി മടക്കികൊണ്ടുപോകാന്‍ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഈ സങ്കുചിത മനസ്ക്കര്‍ ആധുനിക സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ ശാപമാകുന്നു...
ഹഹഹ.... :)(ആരുടെയൊക്കെ ശാപമാണവോ ചിത്രകാരന്‍ സഹിക്കേണ്ടി വരിക... ഭഗവാനേ,പരമേശ്വരാ കാത്തോളണേ...)

ഈ ഒരു ചിത്രകാരന്റെ കാര്യം...!!!!
ജാതി വാലുകള്‍ പഴയകാല വേശ്യാസന്തതികളുടെ
അധികാര മുദ്രകളല്ലേ ?...സ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങളല്ലേ ???
വേശ്യാവൃത്തി നിര്‍ത്തിയില്ലേ...,
എന്നാല്‍,അധികാര മുദ്ര ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ???!!!! അപൂര്‍വ്വമായ പ്രതാപത്തിന്റെ തെളിവുകളല്ലേ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ആ കോണക ചീളുകള്‍ >>>>.....
പേരിനു പുറകില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന ജാതിപ്പേരുകളെ
“ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ കോണക ചീളുകള്‍”
എന്ന് ന്വാം ഇതിനാല്‍ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുണു.

-എല്ലാവരേയും മനുഷ്യരായി മാത്രം കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരനായ ചിത്രകാരന്‍.

9 September, 2009 8:32 PM

Sunday, September 6, 2009

മമ്മുട്ടിയും ബാര്‍ബര്‍ ബാലനും !

ശ്രീനിവാസന്റെ കഥപറയുംബോള്‍ എന്ന സിനിമയിലെ ഷൌരപ്രവീണനായ ബാര്‍ബര്‍ ബാലന്റെ മറ്റൊരവതാരമായി
ബൂലോകത്തെ ബെര്‍ളി തോമസിനെ കാണേണ്ടി വന്നതില്‍ ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലയില്‍ ചിത്രകാരന്‍ ലജ്ജിക്കുന്നു.
ച്ഛെ ഛെ....എന്തെടോ ബെര്‍ളി..., കുറച്ചെങ്കിലും ആത്മാഭിമാനമൊക്കെ വേണ്ടേ ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരന് !!!

മമ്മുട്ടിക്ക് മലയാളം ബ്ലോഗ് എഴുത്തുപകരണത്തെക്കുറിച്ചും, അല്ലറ ചില്ലറ സംശയ നിവാരണ സഹായത്തിനുമായി പലപ്രാവശ്യം
കൊച്ചിയിലെ സിനിമാസെറ്റുകളിലും മറ്റുമായി ബെര്‍ളി മമ്മുട്ടിയെ മുഖം കാണിക്കുകയുണ്ടായെന്നും,മമ്മുട്ടിയുടെ ബ്ലോഗാവതാരത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ ബെര്‍ളിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായെന്നതും സന്തോഷകരം തന്നെ !!!

പക്ഷേ,ഈ വക സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുംബോഴും, അടുത്ത് ധാരാളം കസേര ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നിട്ടും ഒന്നിരിക്കാന്‍ തോന്നാത്തത്
എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചിത്രകാരനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. വിനീത വിധേയനായ ഒരു ആരാധകന്‍ മാത്രമായി ബ്ലോഗിലെ താരമെന്നും,പുലിയെന്നുമൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കലശലായ ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരന്‍ ബാര്‍ബര്‍ ബാലനേക്കാള്‍ തരം താണ അടിമ വേഷം കെട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചിത്രകാരന്‍ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ ചിന്ത കേവലം ബെര്‍ളി തോമസ് എന്ന ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരനായ മലയാളിയെ പരിഹസിക്കാനുള്ള കാരണമായല്ല, നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അടിമബോധത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായാണ് ചിത്രകാരന്‍ നോക്കിക്കാണുന്നത്.

മമ്മുട്ടിക്കും, മോഹന്‍ലാലിനും, ഷാരൂക്ക് ഖാനും, അമിതാബ് ബച്ചന്മാര്‍ക്കും താര രാജാവാകണമെന്ന പ്രഫഷണല്‍ താല്‍പ്പര്യങ്ങളുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ്.രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ അവിഹിതമായി അധികാരത്തില്‍ പിടിമുറുക്കാനായി അണികളുടേയും കൊട്ടേഷന്‍ സംഘങ്ങളുടേയും ആശ്രിതവൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുപോലെ സിനിമാതാരങ്ങള്‍ക്ക് താരങ്ങളായി നിലനില്‍ക്കാന്‍ സിനിമാ അസ്വാദകരായ അടിമകള്‍ ആവശ്യമാണ്.അതിനുവേണ്ടി അവര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന താരപ്രഭ തിരിച്ചറിയാന്‍ ഒരു ജേണലിസ്റ്റുകൂടിയായ ബ്ലോഗിലെ എഴുത്തുകാരനു കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ ബ്ലോഗുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം നാസ്തിയെന്നെ പറയാനാകു.
ഇത്തരം ലജ്ജാശൂന്യമായ താരാരാധന ബാര്‍ബര്‍ ബാലനോട് ശുപാര്‍ശചെയ്ത് താരരാജാവിനെ കാണാന്‍,തൊടാന്‍,സംസാരിക്കാന്‍... കൊതിക്കുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യരും അടിമ മനസ്സുള്ളവരുമായ സമൂഹത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. മണ്ണെണ്ണ വിളക്കും,ഇയ്യാം പാറ്റകളുമായി ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഇരുണ്ടസമൂഹത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിലേക്കാണ് താര രജാക്കന്മാര്‍ സമൂഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണാന്‍ തിരിച്ചറിവു നല്‍കുന്ന സ്വതന്ത്ര മാധ്യമമായി വികസിക്കേണ്ട ബ്ലോഗ് സ്വാര്‍ത്ഥ താല്‍പ്പര്യങ്ങളുടെയും, അടിമത്വത്തിലും താഴേക്ക് കുനിഞ്ഞു നില്‍കൂന്ന ആരാധനയുടെ ആഘോഷമാക്കിത്തീര്‍ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ
ശീലത്തെ തൊട്ടുകാണിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതാണ് ചിത്രകാരന്‍.
ഈ ഉദാഹരണത്തില്‍ പരാമര്‍ശ വിധേയരായ മമ്മുട്ടിയോടോ ബെര്‍ളിയോടോ ചിത്രകാരനു വിരൊധമൊന്നുമില്ല :)
ബെര്‍ളിയുടെ മമ്മുട്ടി സീതരാമയ്യര്‍ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്.

Saturday, September 5, 2009

ആഗ്രഹിച്ച ബ്ലോഗ് അഗ്രഗേറ്റര്‍ !

2006 ല്‍ മലയാള ബ്ലോഗ് ലോകത്ത് എത്തിപ്പെട്ടതുമുതല്‍ ചിത്രകാരന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ജനകീയമായ മലയാളം ബ്ലോഗ് അഗ്രഗേറ്റര്‍. ബ്ലോഗ് അന്ന് ശൈശവ ദശയിലായിരുന്നതിനാല്‍ തീര്‍ത്തും സംങ്കുചിത താല്‍പ്പര്യങ്ങളുടെ തൊഴുത്തുകളായിരുന്നു അന്നത്തെ പല അഗ്രഗേറ്ററുകളും. പിന്മൊഴിയെന്ന ഒരു കമന്റ് അഗ്രഗേറ്ററായിരുന്നു ബൂലോകത്തെന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പുപോലും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ബൂലോകത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയില്‍ അതിന്റെ ധര്‍മ്മം നിറവേറ്റി പൊലിഞ്ഞുപോയ പിന്മൊഴി അഗ്രഗേറ്റര്‍ ചിത്രകാരനെ ഒരിക്കല്‍ നിരോധിക്കാന്‍ ധൈര്യം കാണിച്ചിരുന്നു. ചിത്രകാരന്‍ നേരിട്ട രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോഗ് പാരയായിരുന്നു പിന്മൊഴിയില്‍ നിന്നുള്ള നിരോധനം. ബ്ലോഗില്‍ നിരോധനമോ നിയന്ത്രണമോ ആര്‍ക്കും നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച പ്രസ്തുത സംഭവത്തിനു ശേഷമാണ് അഗ്രഗേറ്ററുകളുടെ വര്‍ദ്ധനയെക്കുറിച്ച് ബൂലോകം വിപുലമായി ചിന്തിച്ചത്.

ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തില്‍ ധാരാളം അഗ്രഗേറ്ററുകളുണ്ടെന്നു പറയാം. ചിന്തയെയാണ് ചിത്രകാരന്‍ കൂടുതലായും ഇതുവരെ ബ്ലോഗ് വായിക്കാന്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ചിത്രകാരന്റെ പോസ്റ്റുകളൊന്നും അഞ്ചാറുമാസമായി ചിന്തയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ലെങ്കിലും മൊത്തം ഓടിച്ചു നോക്കാന്‍ ചിന്തയായിരുന്നു സൌകര്യം. ചിത്രകാരന്റെ ബ്ലോഗുകള്‍ കുറച്ചുകാലം അടച്ചു വച്ചിരുന്നതിനാല്‍ ചിന്തയിലെ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും പോയതായിരിക്കാം. അല്ലാതേയുമാകാം.പല അഗ്രഗേറ്ററുകള്‍ക്കും അതിന്റെ ഉടമസ്തരുടെ സങ്കുചിത മനസ്സിന്റെ പരിമിതി കാരണം ചിത്രകാരന്റെ പോസ്റ്റുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനുള്ള നെഞ്ഞുറപ്പ് കുറവാണെന്നുള്ളതിനാല്‍ ചിത്രകാരന്‍ ബ്ലോഗ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷയുമായി സമീപിച്ചില്ല. ചിത്രകാരന്റെ പോസ്റ്റുകളില്‍ നിന്നുള്ള അറിവുകള്‍ കണ്ട് ഭയന്ന അഗ്രഗേറ്റര്‍ ഉടമകളെ ധര്‍മ്മസങ്കടത്തിലാക്കേണ്ടെന്നു കരുതി മിണ്ടാതിരുന്നതാണ്. ചിത്രകാരനോട് വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശവും,ചിത്രകാരനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശവും പവിത്രമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ചിത്രകാരന്‍.

അങ്ങിനെയിരിക്കെയാണ് ഇന്ന് അടുക്കളക്കാരി അനിതയുടെ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും “മലയാളം വെബ് ലോകത്തിലേക്കൊരു ജാലകം” എന്ന പേരോടെ ഒരു ജനകീയ അഗ്രഗേറ്ററ് ലിങ്ക് ബാനര്‍ ലഭിച്ചത്.
അതില്‍ ക്ലിക്കിയപ്പോള്‍ ലഭിച്ച അഗ്രഗേറ്റര്‍ ചിത്രകാരന് നന്നായി ബോധിച്ചു. ജാലകത്തില്‍ തന്നെയുള്ള ഫോമില്‍ ചിത്രകാരന്റെ ബ്ലോഗ് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയപ്പോള്‍ ചിത്രകാരന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ചാര്‍ത്താനുള്ള റിഫ്രഷര്‍ ബാനര്‍ ലഭിച്ചു. അരമണിക്കൂര്‍ മുന്‍പെഴുതിയ പോസ്റ്റ് ജാലകത്തില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷം.ഈ സാങ്കേതിക വൈഭവത്തിനു പിന്നിലും , അഗ്രഗേറ്റര്‍ ജനകീയമാക്കാന്‍ കാണിച്ച വിശാല ബുദ്ധിക്കു പിന്നിലും നിലകൊള്ളുന്ന അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരെ ചിത്രകാരന്‍ ഹാര്‍ദ്ദവമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അഭിനന്ദിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരില്‍ ചിത്രകാരനെ തുടര്‍ന്നും അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയട്ടെ. അതെല്ലാം അഗ്രഗേറ്റര്‍ ഉടമകളുടെ
മനോവികാസം പോലെ മുറക്ക് നടക്കട്ടെ. ചിത്രകാരന്‍ ഏതെങ്കിലും ബ്ലോഗറുടേയോ, ഏതെങ്കിലും അഗ്രഗേറ്ററുടേയോ, ഏതെങ്കിലും പബ്ലിഷറുടേയോ ഗ്രഹണ ശേഷിക്കനുസരിച്ച് പോസ്റ്റുകള്‍ മാര്‍ദ്ദവപ്പെടുത്താന്‍ തയ്യാറല്ല.അഗ്രഗേറ്ററായി ഒരു സമുദ്രത്തെ മാത്രമെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ചിത്രകാരന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളു. പൊട്ടക്കുളങ്ങളും, പൊട്ടക്കിണറുകളും കാലത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മയില്‍ സ്വയം ഇടിഞ്ഞില്ലാതാകും.

വിമേഷിന്റെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്


കവി വിമേഷിന്റെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡെന്ന കവിതാസമാഹാരത്തെക്കുറിച്ചും,വിമേഷ് തന്റെ കവിതാ സമാഹാരം തെരുവിലൂടെ നടന്നും, സുഹൃത്തുക്കളെ സമീപിച്ചും വിറ്റഴിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചയും ഇന്നത്തെ ഏഷ്യാനെറ്റിലൂടെ കാണാനായി.വീടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയില്‍
കഥാപാത്രമായ വീട് ബാങ്കുമായി പ്രണയിച്ച് കാമുകനൊപ്പം ചാടിപ്പോയത് കവി പാടുന്നതു കണ്ടാണ് ചിത്രകാരന്‍ കവിയെ ശ്രദ്ധിച്ചത്.
കവിതാ പുസ്തക വില്‍പ്പനയിലൂടെ ഡിഗ്രി പഠനത്തിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തുന്ന ഈ യുവകവി പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു.നിര്‍മ്മാണ തൊഴിലാളികളായ മാതാപിതാക്കളെ ഭാരമേല്‍പ്പിക്കാതെ വളരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന വിമേഷ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ മാതൃകയാകുന്നു. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് പായല്‍ ബുക്സാണെന്നു തോന്നുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.ഈ കവിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിത്രകാരന് റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് വേണം.
വിമേഷിനെപ്പോലുള്ള പ്രതിഭകള്‍ ബൂലോഗത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്നാശിക്കുന്നു.